ŽSR podpísali zmluvu na výstavbu modernizácie trate Trenčianska Teplá – Zlatovce

Železnice Slovenskej republiky 10. októbra 2012 podpísali zmluvu na výstavbu modernizácie trate Trenčianska Teplá – Zlatovce s konzorciom firiem Združenie pod Brezinou pod vedením TSS Grade a.s., Bratislava.

Zhotoviteľ výstavbu úseku v zmysle zmluvy zrealizuje za 244 969 911,33 EUR bez DPH. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Doprava súhlasilo s podpisom zmluvy na modernizáciu 12-kilometrovej železničnej trate pre rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Zmluva dnes bola zverejnená na internete.

You may also like...