ŽSR spúšťajú štipendijný program pre stredoškolákov

ŽSR spúšťajú od septembra 2016 jedinečný štipendijný program pre žiakov stredných odborných škôl. Cieľom projektu je motivovať mladú generáciu na štúdium v odborných profesiách, ktoré sú pre ŽSR dôležité.

Na projekte  budú ŽSR spolupracovať so štyrmi stredným odbornými školami. Cieľom je dlhodobo a systematicky riešiť problém so získavaním zamestnancov v nosných profesiách v železničnej doprave a elektrotechnike, pilotne najmä na západnom Slovensku, kde ŽSR evidujú najväčší nedostatok zamestnancov.

Cieľovou skupinou budú žiaci 3. a 4. ročníkov stredných odborných škôl, s ktorými ŽSR majú podpísané rámcové zmluvy o vzájomnej spolupráci. Po dovŕšení 18 rokov môžu dostávať 100€ mesačne počas školského roka.

Podmienkou získania štipendia bude okrem veku aj študijný priemer do 2,5 z odborných predmetov, úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia. Žiak, ktorý sa do programu prihlási a bude vybraný, musí splniť záväzok zamestnať sa na ŽSR po skončení strednej školy na dobu 3 rokov. Záujemcovia o štipendijný program budú vyberaní podľa personálnych potrieb ŽSR a na základe spolupráce so školou. 

zsr_rekonstrukcia_priecestia_Haniska

,,ŽSR musia nevyhnutne riešiť problém s odbornými kapacitami na vybrané pracovné pozície, ktorých je vzhľadom na konkurenčné ponuky na trhu práce nedostatok. Veríme, že ponuka finančnej motivácie a istoty odborného pracovného miesta v jednej z najväčších firiem v rámci Slovenska mladých zaujme“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Tibor Šimoni.

ŽSR budú v školskom roku 2016/2017 spolupracovať s týmito školami (SOŠ)

stredná odborná školaštudijné a učebné odbory
Stredná priemyselná škola dopravná Trnavaprevádzka a ekonomiky dopravy
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Stredná odborná škola technická Šuranymechanik – elektrotechnik
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná ulica, Bratislavamechanik – elektrotechnik
Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická ulica Bratislavamechanik – elektrotechnik
technik informačných a telekomunikačných zariadení
elektromechanik

ŽSR aktuálne chýbajú odborní zamestnanci v oblasti dopravy – výpravca, signalista, dozorca výhybiek, vedúci posunu, výhybkár. V oblasti elektrotechniky a oznamovacej a zabezpečovacej techniky ŽSR hľadajú zamestnancov na pozície elektromontér PTSZ (pevných elektrických trakčných silnoprúdových zariadení) a návestný majster.

ŽSR plánujú do budúcna svoju spoluprácu a štipendijné programy rozšíriť na ďalšie stredné odborné školy ako aj na vysoké školy.

You may also like...