Zastávka Bíňa je osvetlená solárnymi lampami

Od 27. novembra 2013 osvetľuje železničnú zastávku Bíňa (okres Nové Zámky) dvojica solárnych LED svietidiel. V sieti ŽSR je to po prvýkrát, keď sa na osvetlenie nástupíšť použije elektrická energia získaná výlučne zo slnečných lúčov. Táto zastávka na trati medzi Štúrovom a Levicami bola vybraná zámerne, pretože na nej neexistuje žiadna elektrická prípojka v správe ŽSR a elektrina by sa musela dotiahnuť až z rozvodu ZSD, a.s., nachádzajúceho sa v obci.

ZSR_Bina_solarne_LED1

V priebehu dňa je slnečná energia premenená vo fotovoltaických (FV) paneloch na elektrickú energiu, ktorá sa kumuluje v akumulátorových batériách. Keď napätie FV panelov vplyvom poklesu osvitu poklesne na nastavenú úroveň, regulátor ukončí dobíjanie akumulátora a začne z akumulátorového zdroja napájať LED svietidlo, ktoré sa rozsvieti. Ak vplyvom narastajúceho denného osvitu stúpne napätie FV panelov na požadovanú úroveň, regulátor zastaví napájací režim z batérie, LED svietidlo zhasne a akumulátor prechádza do nabíjacieho režimu.

ZSR_Bina_solarne_LED2

Solárne LED svietidlá šetria životné prostredie, vykazujú 100-percentnú úsporu elektrickej energie, nepotrebujú elektrickú prípojku, ani žiadne káblové rozvody.

Lampy na zastávke v Bíni namontovala firma IMAO electric, s.r.o. z Považskej Bystrice. Zatiaľ sú v overovacej prevádzke a ak sa osvedčia, ŽSR ich začne inštalovať na ďalších zastávkach, na ktorých je problematické zriadiť prípojku z elektrickej rozvodnej siete.

You may also like...