Železničné priecestie – Nitra – Mlynárce – zrušenie

Ide o priecestie v km 35,942 Nitra v smere na Mlynárce (inak Nitra – zastávka). Priecestie nevyhovuje súčasnej platnej legislatíve, sú tam zlé rozhľadové pomery a mohlo by dôjsť k ohrozeniu života, a tak bolo Políciou SR (iniciátor) zvolané miestne šetrenie za účasti polície, mesta a ŽSR, kde sa všetky prítomne zložky dohodli na zrušení priecestia. Momentálne je vec v riešení, pripravuje sa dokumentácia, podal sa návrh na zrušenie priecestia na ÚRŽD.

You may also like...