Dňom bezpečnosti na železničných priecestiach je 7. jún 2012

Železnice Slovenskej republiky sa opäť v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Policajným zborom SR, Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a. s.,

a mediálnym partnerom projektu Zelenou vlnou RTVS, spoločne zapojili do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Dňom bezpečnosti na železničných priecestiach je tento rok 7. jún 2012.

ŽSR sa k Európskemu dňu bezpečnosti na železničných priecestiach pridávajú už po štvrtýkrát.

Pre tento rok pripravili ŽSR ako hlavnú aktivitu súbežnú jazdu osobného automobilu a vlaku a následne porovnali rozdiely v dĺžkach brzdnej dráhy oboch – vlaku aj automobilu pri rýchlosti 30, 50 a 80 km/h v priestoroch železničnej stanice Žilina-Teplička. Pri rýchlosti 80 km/hod. bude brzdná dráha vlaku meraná dvakrát – pri klasickom brzdení a aj pri použití rýchločinnej brzdy.

zsr priecestia

Touto ukážkou chcú ŽSR apelovať na každého účastníka cestnej premávky, aby prehodnotil svoje správanie pri prechádzaní cez železničné priecestie a uvedomil si, že vlak je vždy silnejší, a že aj v momente, keď rušňovodič v blížiacom sa vlaku vidí auto na priecestí, je takmer nemožné s niekoľkotonovým kolosom, akým je vlak, aj po použití všetkých dostupných prostriedkov, zastaviť vlak a zabrániť zrážke. Brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. Štatistiky dokazujú, že za nehody na priecestiach môžu samotní vodiči, ktorí zbytočne riskujú, ohrozujú nielen svoj, ale aj životy iných a nerešpektujú pravidlá. Myslieť si, že stihnem prejsť cez priecestie, veď vlak je ďaleko, je tragický a žiaľ, často opakovaný omyl.

Technické parametre rušňa, ktorý bude použitý pri jazde:

–     Rad                               HDV 110
Prezývka:                       Žehlička
Max. rýchlosť (km.h-1):    80
Rázvor podvozku (m):      2,8
Hmotnosť v službe (t):     72
Celkový výkon (kW):        960

PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU:

Maskotom ŽSR  pre bezpečnosť na železničných priecestiach je aj tento rok železničiar ježko –- „Želko“.

ŽSR nezabúdajú ani na preventívno-výchovné aktivity pre deti a pri tejto príležitosti v roku 2012 vydali publikáciu určenú pre deti materských škôl a prvého stupňa základných škôl s názvom Želkova škôlka. Farebne a obrázkovo pútavo spracovaná kniha prináša deťom hravou formou najzákladnejšie situácie, ktorých sa majú vyvarovať pri hraní sa pri železnici, pri cestovaní vlakom a pod. Hlavnými hrdinami knihy je železničiarsky ježko Želko a nezbedný zajko. Publikácia bude rozdávaná deťom pri rôznych akciách ŽSR – výchovno-preventívnych návštevách a prednáškach pre deti materských a základných škôl počas júna 2012, ale aj na ďalších akciách pripravovaných pod hlavičkou ŽSR ako napr. Rendez, Grand Prix parných rušňov a pod.

Na 30 miestach v rôznych mestách Slovenska budú pri cestách umiestnené billboardy „Ide o život! Neriskuj!“

Okrem toho sa v mesiaci jún na vybraných železničných priecestiach po celom Slovensku uskutočnia monitorovacie akcie zamerané na kontrolu dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia.

Cieľom ŽSR je pripravovať preventívno-bezpečnostné aktivity pre účastníkov cestnej premávky a poskytovať im informácie o pravidlách prechádzania cez železničné priecestia a správania sa v blízkosti trate a predchádzať tak nehodovosti na železničných priecestiach. ŽSR sa snažia v tejto oblasti pôsobiť na verejnosť preventívne a výchovne systematicky niekoľko rokov. Či už formou pravidelného zapájania sa do Európskeho dňa bezpečnosti, vydávaním informačných brožúr, inštruktážnych filmov, tvorbou výchovných materiálov distribuovaných na nosičoch CD a podobne.

You may also like...