Mimoriadna zmena cestovného poriadku na trati Zvolen – Nová Baňa – Kozárovce – Levice

Železničná spoločnosť Slovensko informuje o mimoriadnej zmene cestovného poriadku na trati Zvolen – Nová Baňa – Kozárovce – Levice v dňoch 16., 17. – 19., 22., 23. – 25. októbra a  7. novembra 2012. Dôvodom sú výlukové práce na trati Nová Baňa – Tekovská Breznica, ktoré realizujú Železnice SR.

Odrieknuté a nahradené autobusovou dopravou (NAD) budú vlaky:

 • dňa 16. 10. 20120 od 7.15 h do 17.20 h
  • v úseku Žarnovica – Kozárovce: 838 Tajov, 371 Horehronec, 830 Tekov, 839 Tajov, 831 Tekov, 832 Urpín, 833 Urpín, 370 Devín a 835 Sitno,
  • v úseku Žarnovica – Hronský Beňadik vlaky č. 5736, 5739, 5702, 5738 a 5741,
  • v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik vlaky č. 5734 a 5737.
 • v dňoch 17. – 19. a 22. 10. 2012 od 7.15 h do 13.40 h
  • v úseku Žarnovica – Kozárovce vlaky č. 838 Tajov, 371 Horehronec, 830 Tekov, 839 Tajov a 831 Tekov,
  • v úseku Žarnovica – Hronský Beňadik vlaky č. 5736 a 5737,
  • v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik vlaky č. 5734 a 5739.
 • v dňoch 23. – 25. 10. 2012 od 7.15 h do 13.40 h
  • v úseku Nová Baňa – Kozárovce vlaky č. 838 Tajov, 371 Horehronec, 830 Tekov, 839 Tajov a 831 Tekov,
  • v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik vlaky č. 5734 a 5739,
  • v úseku Žarnovica – Hronský Beňadik vlaky č. 5736 a 5737.
 • dňa 7. 11. 2012 od 7.15 h do 12.00 h
  • v úseku Žarnovica – Kozárovce vlaky č. 838 Tajov, 371 Horehronec, 830 Tekov a 839 Tajov,
  • v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik vlak č. 5734.

Náhradné zastávky pre náhradnú autobusovú dopravu:

V železničných staniciach Kozárovce, Hronský Beňadik, Nová Baňa a Žarnovica   budú pristavené autobusy NAD pred výpravnými budovami.
Náhradné zastávky pre náhradnú autobusovú dopravu budú zriadené pre:

 • železničnú zastávku Tekovská Breznica – na autobusovej zastávke dopravcu SAD „Orovnica, žel. st.“,
 • železničnú zastávku Rudno nad Hronom – na autobusovej zastávke dopravcu SAD „Rudno nad Hronom, OcÚ“,
 • železničnú zastávku Voznica – na autobusovej zastávke dopravcu SAD „Voznica, OcÚ“,
 • železničnú zastávku Dolné Hámre – na autobusovej zastávke dopravcu SAD „Voznica, rázc.“.

Lôžkové vozne:

 • vo vlaku R 371 Horehronec nebude radený vozeň WLAB ČD č. 379 v dňoch 16., 17. – 19., 22., 23. až 25. 10. 2012 a 7. 11.2012 v úseku Kozárovce – Banská Bystrica. Zákazníci, ktorí v uvedených dňoch využijú služby kurzového vozňa č. 379, budú na trati Kozárovce – Banská Bystrica prepravení náhradnou autobusovou dopravou a vo vozňoch klasickej stavby,
 • vo vlaku R 810 Horehronec nebude radený vozeň WLAB ČD č. 379 dňa 16. 10. 2012 v úseku Banská Bystrica – Zvolen os. st. Zákazníci z Banskej Bystrice, ktorí tento deň využijú služby kurzového vozňa č. 379, budú na trati Banská Bystrica – Zvolen os. st. prepravení vo vozňoch klasickej stavby.

You may also like...