Zmeny a novinky v železničnej doprave 2011/2012

Tvorba GVD sa uskutočňovala v spolupráci s hlavným parnerom a správcom železničnej infraštruktúry spoločnosťou ŽSR.  Prihliadalo sa pri nej i na požiadavky VÚC a miestnych samospráv, s ktorými sa uskutočnila séria rokovaní  vo všetkých  regiónoch. Podľa možností a s ohľadom na celkovú obslužnosť v regióne sa zohľadňovali ich požiadavky tak, aby vyhovovali väčšine cestujúcich. Uspokojiť všetky požiadavky ale nebolo možné kvôli technickým, technologickým a infraštruktúrnym limitom. 

Harmonizácia dopravy
Pri  polohovaní  a frekvencii  spojov sa brala do úvahy predovšetkým ich vyťaženosť, súbežnosť s autobusovou dopravou a prípojovosť.  Na vybraných tratiach sa harmonizoval cestovný poriadok a nastavil  striedavú ponuku dopravnej obslužnosti  vlakmi a autobusmi a rozšíril sieť prípojov vlak-autobus a autobus-vlak.

Rámce  nového GVD
Výkony ZSSK v novom GVD vychádzajú z  desaťročnej zmluvy  o dopravných službách vo verejnom záujme medzi štátom a ZSSK, ktorá bola uzatvorená v decembri 2010. Dodatkom k zmluve by si mal štát pre rok 2012 objednať 29,35 mil. vlakokilometrov(vlkm) za 199,34 mil. €. Objem 29,35 mil. vlkm zahŕňa redukciu, ktorá sa už uskutočnila tento rok, ako i prevzatie dopravných výkonov ZSSK  súkromným subjektom na trati  Bratislava – Komárno v objeme 947 tisíc vlkm od 4.3.2012 a taktiež vyňatie výkonov IC vlakov zo zmluvy zo štátom od 1. januára 2012 v objeme 1,126 mil. vlkm.

Medzištátna doprava

 • súpravy Pendolino nahradia ČD vo vlakoch SC Slovenská strela klimatizovanými vozňami vyššej kategórie
 • súpravy Pendolino  budú dvakrát do týždňa pokračovať na trase z Prahy do Ostravy až po Žilinu a späť
 • nový vlak Horehronec  pôjde z Břeclavi cez Bratislavu do Banskej Bystrice a vo vybraných obdobiach až do Košíc
 • rozšíri sa kapacita autovozňov  vo vlakoch euronight  medzi Košicami a Prahou a radenie výhradne spacích vozňov
 • zruší sa letný vlak Nesebar medzi Prahou – Bratislavou – Burgasom

Vnútroštátna diaľková doprava

 • IC vlaky budú fungovať na komerčnej báze bez cien regulovaných štátom
 • zavádza sa nový IC vlak Chopok v nedeľu medzi Bratislavou a Košicami
 • zavádza sa nový pár rýchlikov Tajov medzi Bratislavou a Banskou Bystricou

Regionálna doprava

 • Modernizácia  regionálne dopravy, postupné nahrádzanie starých koľajových vozidiel novými súpravami tzv. eurovlakmi (elektrické poschodové jednotky, dieselové a push-pull jednotky) vo všetkých slovenských regiónoch, v roku 2011 ich bolo uvedených 10, v roku 2012 príde ďalších 16 súprav a dve moderné lokomotívy
 • zavedenie taktovej prímestskej dopravy (napr. Košice – Čierna nad Tisou), prípadne zahustenie taktu (Bratislava -Trnava, Bratislava – Galanta)
 • zrušenie náhradnej autobusovej dopravy na trase Šaľa-Neded  (vlaky tam boli zrušené už v GVD 2010/11)
 • zastavenie dopravy na TREŽ (Trenčianskej elektrickej železnici), ktorú preberá záujmové združenie vytvorené obcou Trenčianská Teplá, mestom Trenčianske Teplice a občianskym združením prevádzkujúcim Čiernohronskú lesnú železnicu

TIP: V IC vlakoch od januára nové ceny a kvalita

You may also like...