Zmena v etape výluk na bratislavskej hlavnej stanici

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že v etape plánovaných výluk na bratislavskej hlavnej stanici prichádza k zmene v etape, ktorá mala pôvodne trvať od 11. do 20. februára 2013. Na základe oznámenia správcu dopravnej infraštruktúry Železníc SR, ktoré realizujú výluku, sa termín ukončenia etapy posúva na 22. februára. Počas konania výluk v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica budú prípojné vlaky, v zmysle čakacích časov, čakať len v prípade priaznivej prevádzkovej situácie.

Opatrenia vo vlakovej doprave v čase trvania etapy výluky od 11. do 22. februára 2013:

 • vlaky REX 732 (Bratislava hl.st. príchod 5:39), Os 3018 (Bratislava hl.st. príchod 7:59), Os 3050 (Bratislava hl.st. príchod 7:59), REX 738 (Bratislava hl.st. príchod 8:39), R 1508 (Bratislava hl.st. príchod 19:38), R 1520 (Bratislava hl.st. príchod 21:31), (12. – 20.2.2013 Os 4604 v r (Bratislava hl.st. príchod 6:17)), Os 4606 v r (Bratislava hl.st. príchod 7:17), R 838 (Bratislava hl.st. príchod 7:34), Os 4610 (Bratislava hl.st. príchod 8:58), mimoriadne ukončia jazdy v ŽST Bratislava-Nové Mesto,
 • vlak Os 3015 v r (Bratislava hl. st. odchod 6:01), na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 6.01 h,
 • vlak Os 3033 (Bratislava hl. st. odchod 14:01), na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 14.01 h,
 • vlak REX 735 (Bratislava hl. st. odchod 15:38), na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 15.38 h,
 • vlak Os 3051 v sobotu a dni pracovného pokoja (Bratislava hl. st. odchod 16:01), na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 16.01 h,
 • vlak REX 741 (Bratislava hl. st. odchod 18:38), na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 18.38 h,
 • vlak R 871 (Bratislava hl. st. odchod 13:03), na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 13.03 h,
 • vlak Os 4619 (Bratislava hl. st. odchod 16:07), na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 16.07 h,
 • vlak Os 4653 (Bratislava hl. st. odchod 20:07), na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 20.07 h,
 • vlak Os 2015 (Bratislava hl.st. príchod 9:22), na trati Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st., bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2510 (Devínska Nová Ves odchod 9:15) s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • vlak Os 2052 (Bratislava hl.st. odchod 9:28), na trati Bratislava hl.st. – Devínska Nová Ves, bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2511 (Bratislava hl.st. odchod 9:42) v r s mimoriadnym zastavením na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka a v ŽST Bratislava-Lamač,
 • vlak Os 2051 (Bratislava hl.st. príchod 10:22), na trati Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st., bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2512 (Devínska Nová Ves odchod 10:15) v r s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • vlak Os 2010 (Bratislava hl.st. odchod 10:28), na trati Bratislava hl.st. – Devínska Nová Ves, bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2513 (Bratislava hl.st. odchod 10:42) s mimoriadnym zastavením na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka a v ŽST Bratislava-Lamač,
 • vlak Os 2019 (Bratislava hl.st. príchod 11:22), na trati Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st., bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2514 (Devínska Nová Ves odchod 11:15) s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • vlak Os 2054 (Bratislava hl.st. odchod 11:28), na trati Bratislava hl.st. – Devínska Nová Ves, bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2515 (Bratislava hl.st. odchod 11:42) v r s mimoriadnym zastavením na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka a v ŽST Bratislava-Lamač.

Bratislava HLrekonstrukcia

Nástup a výstup cestujúcich na zastávke Bratislava – Vinohrady:

 • na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady do vlakov smeru Nové Zámky sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 3 a do vlakov smeru Bratislava hl.st. sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4.

Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy:

ŽST Bratislava hl.st.: REX 861 + 2 min, Os 2044 + 2 min, REX 2507 + 6 min, REX 2510 + 5 min, Os 2011 + 4 min, REX 2511 + 6 min, REX 2512 + 5 min v r, REX 2514 + 5 min, REX 2515 + 6 min, REX 2519 + 6 min, Os 3035 + 10 min, REX 2523 + 6 min, REX 2527 + 6 min, ŽST Devínska Nová Ves: REX 2511 + 5 min v r, Os 2052 + 20 min, REX 2513 + 5 min, Os 2010 + 20 min, REX 2515 + 5 min v r, Os 2054 + 20 min.

You may also like...