ŽSR podpísali zmluvu na modernizáciu trate Beluša – Púchov

Modernizácia železničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom pokračuje v plnom prúde. K rozostavaným 38 kilometrom železničnej trate onedlho pribudne ďalšia, takmer 9-km dlhá stavba. Zástupcovia Železníc SR a zhotoviteľa Združenie Púchov dnes za účasti prvého podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa podpísali zmluvu na modernizáciu úseku Beluša – Púchov v dĺžke 8,9 km.

Zhotoviteľom stavby je Združenie Púchov, zložené z českej firmy OHL ŽS, a.s., a slovenského Váhostav – SK, a.s., ktoré vo verejnej súťaži dalo spomedzi 9 uchádzačov najvýhodnejšiu ponuku. Dielo postavia za 91,8 milióna eur, čo je výrazne menej ako predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola 194,3 milióna eur. Stavbu by mali rozbehnúť v priebehu niekoľkých týždňov od podpisu zmluvy a mala by trvať tri roky. Bude rozdelená na tri stavebné úseky: železničná stanica Beluša, medzistaničný úsek Beluša – Púchov a železničná stanica Púchov.

Modernizácia úseku Beluša – Púchov je súčasťou kompletnej obnovy železničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom, v rámci ktorej by sa malo obnoviť takmer 60 km trate. Cieľom projektu je zabezpečiť vyššiu bezpečnosť, komfort, atraktivitu železničnej dopravy a skrátenie cestovných časov , čo v konečnom dôsledku umožní ďalšiu integráciu tratí ŽSR do celoeurópskej siete. Maximálna rýchlosť po modernizácii bude 160 km/h.

Obnova úseku Beluša – Púchov nadväzuje na predchádzajúce úseky modernizácie od Bratislavy smerom do Žiliny. Je poslednou, šiestou etapou modernizácie trate z Nového Mesta nad Váhom do Púchova. V rámci nej sa bude obnovovať a modernizovať 8,9 km úsek trate z Beluše (vrátane) cez Dolné Kočkovce do Púchova (vrátane). Úsek železničnej trate je súčasťou prioritného projektu TEN-T č. 23 a Paneurópskeho koridoru č. V.

 

You may also like...