ZSSK CARGO predstavila nový systém údržby nákladných vozňov

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., prijala ponuku aktívneho partnerstva na výstave ŽEL-RAIL vo Vrútkach, ktorá sa konala v dňoch 20. – 23. septembra 2011. Na výstave odprezentovala nový systém údržby nákladných vozňov. Ten firme a držiteľom nákladných vozňov zaručuje kvalitu údržby, dobrý technický stav vozňov, ich spoľahlivosť, bezpečnosť a v neposlednom rade aj zníženie počtu neplánovaných opráv.

Uplatňovanie nového systému údržby nákladných vozňov prinesie držiteľom nákladných vozňov podstatné finančné úspory, keďže systém kladie dôraz na prevenciu pri údržbe vozňov. Nový predpis nahradil takmer desať rokov starý predpis V67 a je v ňom implementovaná európska a slovenská legislatíva v oblasti údržby nákladných vozňov, odporúčania výrobcov nákladných vozňov a dlhoročné odborné skúsenosti našej spoločnosti v tejto oblasti.

Keďže držitelia vozňov majú povinnosť riadiť sa pri údržbe nákladných vozňov údržbárskou schémou, ktorú si majú možnosť vybrať, ZSSK CARGO ako najväčší držiteľ nákladných vozňov na Slovensku im ponúka používanie svojho systému údržby.

You may also like...