ZSSK CARGO zakladá dcérske spoločností

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) zakladá dve dcérske spoločnosti s následným vyhlásením medzinárodného výberového konania pre vstup kvalifikovaných partnerov do nich.

ZSSK CARGO v najbližšom období založí dcérske spoločnosti pre manažment parku nákladných vozňov a pre realizáciu intermodálnej prepravy. Časť akcií dcérskych spoločností bude následne ponúknutá potenciálnym partnerom v rámci medzinárodného výberového konania, ktorého ukončenie a vyhodnotenie záväzných ponúk očakávame v marci 2014. Realizácia odpredaja časti majetkového podielu by sa mala uskutočniť v druhej polovici roku 2014. Potenciálni partneri môžu vyjadriť svoj predbežný záujem spôsobom uvedeným na stránke spoločnosti.

dvojicka cargo

Cieľom uvedených krokov v zmysle vládneho materiálu o konsolidácii nákladnej železničnej dopravy v SR je vstup kvalifikovaných a renomovaných partnerov do dcérskych spoločností, čím sa predpokladá nárast efektívnosti správy a manažmentu parku nákladných vozňov, nárast kvality služieb a objemu intermodálnej prepravy. Finančné prostriedky získané z odpredaja časti majetkového podielu plánuje materská spoločnosť ZSSK CARGO prioritne využiť na ekonomickú konsolidáciu a zníženie svojej zadlženosti, a to na úroveň do 30 % v porovnaní so stavom v roku 2012.

Založenie a odpredaj časti majetkového podielu v dcérskych spoločnostiach vyplýva z uznesenia vlády 390/2013, ktoré bolo prijaté 10. júla 2013 v rámci opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR.

You may also like...