ZSSK podpísala Kolektívnu zmluvu na roky 2014 – 2016

Po spoločných rokovaniach a vyjednávaniach podpísali včera zástupcovia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) so zástupcami dvanástich odborových organizácií Kolektívnu zmluvu ZSSK na roky 2014 – 2016.


Kolektívna zmluva garantuje zachovanie sociálnych istôt zamestnancov spoločnosti na nasledujúce tri roky a v roku 2014 zabezpečí rast priemernej mzdy o 3 % oproti plánovanej priemernej mzde za rok 2013. ZSSK počas troch rokov mala nulový nárast miezd. Plánovaná priemerná mesačná mzda na rok 2013 je vo výške 877 €.

uniformy zssk

K obojstrannej dohode došlo po vzájomných vyjednávaniach, kedy obe strany mali snahu dohodnúť sa, ale zároveň vyjednať pre svoju stranu výhodu. Na druhej strane predstavitelia odborových centrál zohľadňujú  náročnú finančnú situáciu  našej spoločnosti,” skonštatoval po podpise zmluvy Ing. Pavol Gábor, generálny riaditeľ ZSSK.

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu. K  31. decembru 2013 zamestnávala 5725 ľudí.

You may also like...