Tagged: moodys investors service vladimir luptak silvia nemethova A1 stabilny

ŽSR získali opäť rating A1

Železnice Slovenskej republiky získali opäť rating emitenta A1 a dlhodobý lokálny rating Aaa.sk, ktorý im udelila spoločnosť Moody´s Investors Service (Praha , dňa 26. júla 2011). Rating si dnes prevzali generálny riaditeľ ŽSR Ing. Vladimír Ľupták...