ŽSR získali opäť rating A1

Železnice Slovenskej republiky získali opäť rating emitenta A1 a dlhodobý lokálny rating Aaa.sk, ktorý im udelila spoločnosť Moody´s Investors Service (Praha , dňa 26. júla 2011). Rating si dnes prevzali generálny riaditeľ ŽSR Ing. Vladimír Ľupták a námestníčka generálneho riaditeľa pre ekonomiku Ing. Silvia Némethová v sídle spoločnosti.

Rating ŽSR na úrovni ratingu vlády SR (A1/stabilný) odráža špecifický právny charakter a ekonomické postavenie spoločnosti, ktorý momentálne neumožňuje privatizáciu, vylučuje úpadok spoločnosti a naopak garantuje mandát ŽSR ako poskytovateľa verejných služieb.

,,Rating Aaa.sk sa darí Železniciam Slovenskej republiky obhajovať pravidelne od roku 2006. Jeho opätovné získanie je potvrdením stability, dôveryhodnosti a perspektívy najväčšej slovenskej firmy, ako aj jej strategický význam ako manažéra železničnej infraštruktúry“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ing. Vladimír Ľupták.

,,Rád by som zablahoželal Železniciam Slovenskej republiky k obhájeniu ratingu, pretože vo svete bolo viac ratingov znížených než zvýšených. To, že si ŽSR udržali svoje hodnotenie je pozitívna správa pre všetkých obchodných partnerov a banky, s ktorými ŽSR spolupracujú“, uviedol Petr Vinš, riaditeľ pobočky Moody´s Investors Service v strednej Európe.

V súlade s metodológiou Moody´s Investors Service, rozhodujúcimi faktormi pre udelenie uvedeného ratingu boli:

  • Základné hodnotenie bonity 10
  • Rating slovenskej vlády: A1
  • Podpora: Vysoká podpora
  • Závislosť: Vysoká závislosť

Vplyv na uvedené hodnotenie spoločnosti mal aj nový systém spoplatnenia železničnej infraštruktúry zavedený od roku 2011, ktorý významne zvyšuje transparentnosť, jasnosť a predvídateľnosť regulačného režimu i mechanizmu určovania traťových poplatkov, pretože presne stanovuje mechanizmy cenotvorby na dlhšie obdobie. Spolu s nedávno schváleným Programom revitalizácie železničných spoločností, podporeným úspornými opatreniami zavedenými spoločnosťou sa tak významne zlepší finančná výkonnosť ŽSR a zaistí sa spoločnosti vyrovnané hospodárenie.

Moody’s poznamenáva, že vydaný rating ŽSR A1 sa predovšetkým odráža od ratingu vlády SR a tiež zahŕňa aj hodnotenie vlastných silných stránok spoločnosti a aj vysoké očakávania vládnej podpory v prípade mimoriadnej pomoci, ak je potrebná.

 

You may also like...