Tagged: noch

Ako vzniká kalové pole v mierke 1:87

Lagúna, kal, kalové pole, halda. Je toľko pomenovaní na jednu a tú samú vec. Tento príbeh nie je o jazierku, ani o lagúne niekde na Atole v Tichom oceáne.