Tagged: railvolution

Czech Raildays 2012 – 13. ročník veľtrhu

V Ostrave sa bude konať 13. ročník medzinárodného veľtrhu Czech Raildays  v dňoch 19. až 21. júna 2012. Veľtrh je zameraný na železničnú techniku, výrobky a služby pre potreby železničnej a mestskej koľajovej dopravy.