Ťažkotonážny vlak z Bratislavy do Štúrova bez zastávky (1953)

Nákladný vlak o váhe 2309 ton, ktorý je zložený z 83 vagónov absolvuje bez zastávky úsek Bratislava-Východné nádražie – Štúrovo (128 km), ako záväzok k 1. máju 1953. Ťahá ho parná lokomotíva 475.1132 (Šlachtična).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.