Author: daruan88

Program modernizácie a rozvoja železníc SR na roky 2011 – 2014 (časť 1.)

Program prichádza v období, keď sa význam železničnej dopravy v dopravnom systéme SR dostáva viac do popredia. V posledných desaťročiach sa výrazne nezmenilo, len sťažka modernizovalo a koncepčne neprehodnotilo. V dôsledku toho sa dosiaľ na jednej strane udržiavali nevýkonné trate, na...

Simple Computer Aided Railway Modeller

MINI seriál plánovania kolajiska – diel 1. SCARM

Každý z nás modelárov si pri návrhoch láme hlavu otázkami “ako by to vyzeralo v praxi”, prípadne “bolo by to funkčné aj kus inak”. A práve vtedy sa nám nesmierne hodí vizualizácia pomocou nespočetných aplikácii. Dovolím si spomenúť...

Maxie verbuje pre Bavorské dráhy

Bavorský  minister dopravy Martin Zeil pokrstil koncom novembra 2010 na mníchovskej hlavnej stanici kompletne prepracovanú lokomotívu 111 117/0 menom “Maxie” pre Bahnland Bayern v spoločnosti  Czeschka Fritz – riaditeľ bavorskej železničnej spoločnosti (BEG), Norbert Klimt – predseda...