Popradský Modelársky Deň 2022

Popradský Modelársky Deň 2022 je súčasťou celodenného programu Aero Moto Víkendu.

PMD sa bude konať v hangári a pred hangárom na letisku Poprad-Tatry v piatok 24.6. podvečer a v sobotu 25.6.2020 od 09:00 do 17:00.

Pripravujeme pestrý a zaujímavý program, ktorý vám predstaví nádherný svet modelárstva. Pod jednou strechou uvidíte stovky unikátnych modelov všetkých druhov, výsledok práce veľmi šikovných ľudí. Dôraz kladieme na živé akčné ukážky, predvádzanie noviniek a oboznamovanie verejnosti s vývojom modelárstva.

PMD 2022

You may also like...