Popradský Modelársky Deň 2013

Popradský Modelársky Deň je najväčšie stretnutie modelárov s verejnosťou na Slovensku. Uskutoční sa dňa 8. júna 2013, v Aréne Poprad a v čase od 09.00 do 17.00 hodiny. Organizuje ho a finančne zastrešuje firma HT model s pomocou veľkej skupiny dobrovoľníkov, a s materiálnou podporou partnerov. Organizátor dúfa, že i v roku 2013 sa podarí pripraviť pestrý a zaujímavý program, ktorý veľkým aj malým divákom predstaví nádherný svet modelárstva. Viac o modelárskych aktivitách, ktoré budú prebiehať na PMD 2013, si prečítajte nižšie v texte.

Organizátor pozýva každého modelára, ktorý chce svoj model predstaviť širokej verejnosti. Jednotlivci i modelárske kluby, neľutujte svoj čas a príďte sa ukázať! Pozývam detské a mládežnícke modelárske krúžky, aby predviedli výsledky svojej činnosti. Upozornenie: Kvôli nedostatku miesta v hale prosíme modelárov venujúcich sa plastovým modelom, aby svoju účasť presmerovali na špecializovanú akciu Plasticsession organizovanú klubom Tatranskí orly, ktorú opäť radi podporíme.

Súťaž o najkrajší RC truck s návesom v mierke 1/14

Kedže to vyzerá tak, že sa na PMD 2013 stretne najväčší počet RC truckov v histórii Slovenska, rozhodli sme sa vyhlásiť divácku súťaž o najkrajší RC truck s návesom.

Pravidlá sú jednoduché:

1. Model musí byť postavený s použitím stavebnice Tamiya/Carson.

2. Povolená je ľubovoľná prestavba a úprava.

Priebeh súťaže:

Každý súťažiaci model bude označený číslom, a v čase od 09:00 do 14:00 sa bude predvádzať divákom. Záleží len na modelárovi, ako dobre dokáže divákov upozorniť na všetky funkcie a vzhľad svojho modelu.

Hodnotenie:

Diváci budú vhadzovať lístky so súťažnými číslami do urny. O 14:00 sa zrátajú lístky a budú vyhlásené výsledky. Víťaz bude za odmenu odfotený pred rozvinutou bojovou zástavou a naštartovanou V3S-kou, alebo dostane diplom a drobnú vecnú cenu.

 

You may also like...