Vlakom do múzeí a galérií 1 – 26. októbra 2013

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) spoločne so svojimi partnermi ponúka možnosť využiť jednodňovú ponuku na zvýhodnenú prepravu vlakom (tam a späť) spojenú s návštevou múzeí a galérií na Slovensku.
Ponuka je v platnosti od 1. do 26. októbra 2013 a využiť ju môžu žiaci základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií v SR v expresných vlakoch (Ex), rýchlikoch (R), RegionalExpresoch (REX), zrýchlených vlakoch (Zr) a osobných vlakoch (Os) v 2. triede.

muzea_letak_2013_

Minimálny počet detí v skupine je 10 + 1 dospelý vedúci. Na každú ďalšiu skupinu 10 detí (aj neúplnú) má nárok na prepravu 1 dospelý sprievodca. Cena za prepravu vlakom je 0,20 € na každých začatých 50 km pre každé dieťa (preprava sprievodcov je v cene prepravy detí). Vstupné do múzeí a galérií je individuálne. O jeho výške, ako aj o ponúkaných zľavách je potrebné informovať sa v jednotlivých múzeách a galériách. Platnosť spiatočného cestovného dokladu je 1 deň (iba v deň návštevy múzea/galérie). Pri použití miestenkových vlakov odporúčame zakúpenie miesteniek.

Ponuka platí len vo vlakoch ZSSK.
Nie je ju možné využiť vo vlakoch kategórie IC.
Ponuku je možné využiť v čase jej platnosti v dňoch: utorok, streda, štvrtok a sobota.

Zoznam múzeí a galérií zapojených do ponuky (866,57 KB, PDF)

Ako postupovať v prípade využitia ponuky?

  1. škola kontaktuje múzeum/galériu zo zverejneného zoznamu (zoznam je zverejnený v spodnej časti tejto stránky v dokumentoch na stiahnutie) a dohodne si termín návštevy,
  2. po potvrdení termínu návštevy múzea/galérie škola vyplní formulár s menným zoznamom účastníkov,
  3. kompletne vyplnený formulár (vo formáte .doc) zašle na e-mailovú adresu muzeum@slovakrail.sk
  4. ZSSK schváli a potvrdí prepravu (ZSSK si vyhradzuje právo v prípade prekročenia kapacity plánovaného vlakového spojenia zabezpečiť prepravu iným vhodným vlakovým spojením po dohode s kontaktnou osobou školy, resp. prepravu odmietnuť) a zašle škole potvrdený formulár o schválení prepravy (vo formáte .pdf),
  5. potvrdeným formulárom o schválení prepravy sa škola preukáže pri nákupe cestovných dokladov a následne pri kontrole cestovných dokladov vo vlaku,
  6. pri návšteve múzea/galérie je škola povinná nechať si formulár potvrdiť pečiatkou, podpisom a dátumom navštíveného múzea/galérie.

Čo budete pri ceste vlakom potrebovať?

Pri ceste tam: cestovné lístky + formulár potvrdený ZSSK a školou.
Pri ceste späť: cestovné lístky + formulár potvrdený ZSSK, školou a múzeom/galériou.

Upozornenie!

Z kapacitných dôvodov je nevyhnutné objednať si každú prepravu najneskôr 3 pracovné dni pred plánovanou cestou na adrese muzeum@slovakrail.sk.
Príjem a vybavovanie objednávok bude v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 h.
Všetky ostatné tarifné a prepravné podmienky platia podľa Prepravného poriadku ZSSK.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.