Železničný Mikuláš na trati Košice – Prešov

Mikuláš, čert i anjeli z Klubu historických koľajových vozidiel (KHKV) už po štvrtýkrát potešia deti, ktoré v sobotu 1. decembra 2012 zavítajú na netradičnú nostalgickú jazdu na trati Košice – Prešov – Košice.

Mimoriadne až tri jazdy

Po minuloročných skúsenostiach a veľkom záujme pripravili KHKV v spolupráci so ŽSR a MDC tri páry historických vlakov. Deťúrence a ich rodičia si tak môžu ešte lepšie vybrať, ktorá jazda im bude viac vyhovovať. Mysleli i na cestujúcich z metropoly Šariša, aby sa mohli odviesť do Košíc a späť. Tomu prispôsobili aj cestovný poriadok:

Odchody z Košíc:            9:00      11:25    13:55

Príchody do Prešova:       9:42      12:07   14:43

 

Odchody z Prešova:        10:05     12:30   14:55

Príchody do Košíc:          10:45     13:08   15:31

Okrem týchto staníc vlak zastaví pri každej jazde aj v Kysaku, a po dohode a objednávke vopred aj v iných staniciach na trati.

Program:

  • počas cesty vlakom bude sv. Mikuláš, anjeli a čert rozdávať balíčky priamo vo vagónoch. Deti nech si pripravia pesničku alebo básničku. Tie, ktoré sa hanbia, nech si pripravia namaľovaný obrázok. Mikuláša, čerta, a anjelikov budú isto zaujímať
  • na konečnej stanici sa môžu deti vyfotografovať s Mikulášom + spoločná fotografia
  • návšteva detí u „uja“ výpravcu v dopravnej kancelárii
  • možnosť individuálnych predvianočných nákupov v Prešove, resp. Košiciach
  • vagóny sú vykurované. Max. rýchlosť vlaku 60 km/hod.
  • mikulášske balíčky budú obsahovať sladkosti a vláčikové prekvapenie.

Upozornenie

Už dnes si rezervujte miestenky a mikulášske balíčky pre deti!!! Rezervácie treba nahlásiť a mikulášske balíčky vopred uhradiť najneskôr do 20. novembra 2012. Rezervácie na adrese: khkv@khkv.sk

Rezervácia lístkov je bezplatná a cestovné sa platí priamo vo vlaku. Platnosť rezervácie končí 15 minút pred odchodom vlaku, po tomto termíne nebude rezervácia akceptovaná, do vlaku sa však dostanete – na státie. Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzený počet rezervácii.

Úhrada mikulášskeho balíčka

Prosíme, aby ste, v prípade záujmu o Mikulášsky balíček, uhradili sumu 6,- € / za 1 balíček/ najneskôr do 20. novembra 2012 dvoma spôsobmi:

  • poštovou poukážkou na adresu Zuzana Lehotská, Aténska 15, Košice, 040 13
  • prevodom na č. účtu v Poštovej banke 12255836/6500

* Cestovné:

(Lístky sa nepredávajú v pokladni ŽSR a ani nikde v predpredaji. Platí sa až vo vlaku.)

Spiatočný (obojsmerný) lístok:

Dospelý:  7,- €

Dieťa do 15 rokov:  5,- €

Dieťa do 3 rokov:  bezplatne

Rodinný lístok:  20,- €

Jednosmerný lístok:

Dospelý: 5,- €

Dieťa do 15 rokov: 3,- €

Deti do 3 rokov: bezplatne

* Cestovné tvorí Váš dobrovoľný príspevok a naša odporúčaná výška pokrýva nevyhnutné náklady na jazdu historickým vlakom. Výťažok z cestovného, ako aj Vaše dobrovoľné príspevky, budú použité na opravu a záchranu historického parného rušňa 434.2338.

** Rezervácie a informácie na adrese: khkv@khkv.sk, prípadne na t. č.:  0905 496 426

 

Teší sa na Vás sv. Mikuláš, anjeli aj čert a samozrejme vykúrené vagóny!

 

You may also like...