Cargo sa prezentovalo na medzinárodnej výstave v Moskve

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia sa po tretíkrát prezentovala na medzinárodnej výstave TransRussia, ktorá sa konala v dňoch 24.-27. apríla 2012 v Moskve.

Pre ZSSK CARGO je účasť na výstave príležitosťou prezentovať svoje produktové portfólio na rozvíjajúcich sa trhoch východnej Európy a v regióne Ázie, ktorý bol tiež početne zastúpený. Výstava umožnila nadviazať prvé kontakty s budúcimi obchodnými partnermi. Informácie o produktoch a službách spoločnosti návštevníkom stánku poskytoval odborný personál ZSSK CARGO. Vedenie spoločnosti viedlo početné rokovania s už existujúcimi ako aj potenciálnymi partnermi. Expozíciu ZSSK CARGO navštívil aj veľvyslanec SR v Rusku p. Jozef Migaš.

17. ročník výstavy zameranej na dopravu a logistiku v krajinách euroázie sa konal tradične vo výstavných priestoroch moskovského Expocentra. Výstavy sa zúčastnilo 506 vystavovateľov z 32 krajín, príležitosť nadviazať nové obchodné vzťahy využilo viac než 18 tisíc návštevníkov z 55 krajín.

You may also like...