ZSSK CARGO uzavrelo kolektívne vyjednávanie na rok 2012

Dňa 28. 12. 2011 bolo v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., ukončené kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve (PKZ) na rok 2012.

Zamestnávateľ prijal spoločné stanovisko deviatich odborových centrál (OC) z jedenástich pôsobiacich v ZSSK CARGO, v ktorom sa zaviazal zvýšiť priemernú mzdu o 2 percentá oproti skutočne dosiahnutej priemernej mzde za rok 2011 s účinnosťou od 1.1.2012. Federácia strojvodcov a Federácia vlakových čiat sa k spoločnému stanovisku deviatich OC nepripojili. Kolektívne vyjednávanie o PKZ 2012 bolo ukončené v súlade s ustanoveniami Zákona o kolektívnom vyjednávaní.

You may also like...