Fleischmann a Roco dodávky pre 50. týždeň

Fleischmann a Roco informovali o svojich nových dodávkach pre 50 týždeň.

 

 

fleischmann

506 311 Osobný vozeň 3 a 4 trieda DRG

506311

506 411 Osobný vozeň 3 a 4 trieda DRG

506411

709 206 Parná lokomotíva BR 92 DB

709206

806 502 3-napravový osobný vagón 2 a 3 trieda s BC3 s brzdarskou búdkou typu pr 03 zo KPEV

806502

806 503 3-napravový osobný vagón Fs

806503

806 802 3-napravový batožinový vagón s brzdarskou búdkou typu PW 3i pr 11 KPEV

806802

807 003 3-napravový osobný vagón C3 s brzdárskou búdkou typu pr 11 z KPEV

807003

807 004 3-napravový osobný vagón 3 trieda typu C3 pr 11 z KPEV

807004

 

roco

62 347 Elektrická lokomotíva BR 110.1 DB

62347

62 624 Elektrická lokomotíva BR 155 DB AG

62624

66 089 súbor troch násypiek HERNINGVAERKET DSB

66089

You may also like...