Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy v Košiciach

Prvá etapa Stavby integrovanej koľajovej dopravy (IKD) Košice v úseku od Námestia Maratónu Mieru cez Kuzmányho ulicu po Staničné námestie začne 1. augusta, práce by mali byť ukončené najneskôr do 31. júla 2015.

Projekt je najväčšou investíciou do modernizácie košickej koľajovej dopravy za posledné desaťročia a súčasťou projektu “Integrovaného dopravného systému osobnej koľajovej dopravy v Košiciach“. Jedným z jeho cieľov je integrovať v meste rôzne druhy dopravy – železničná koľajová, prímestská autobusová, MHD.

Kosice_IKD_Kuzmanyho-Postova

„Aj vďaka peniazom z Európskej únie majú Košice unikátnu šancu budovať infraštruktúru integrovaného dopravného systému. Cieľom je odľahčiť mesto od áut a zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou, tak ako je to bežné vo vyspelých krajinách Európy. Verím, že okrem infraštruktúry k tomu prispeje aj 28 nových moderných električiek, ktoré Košičania získajú tiež z Operačného programu Doprava”, povedal v Košiciach štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček.

Víťaz verejnej súťaže, skupina zhotoviteľov diela DÚHA-ZUE (Dúha, a.s. Prešov, ZUE a.s. Krakov, Poľsko), má zrealizovať práce za celkovú cenu 39 941 336, 70 € s DPH. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z prostriedkov Kohézneho fondu a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu SR.

kosice_IKD_Stanicne_namestie

„Pre Košice je najväčšia investícia do koľajovej dopravy za posledných 30 rokov veľkým krokom do budúcnosti”, uviedol primátor mesta Košice Richard Raši. „Prvá etapa modernizácie bude v znamení množstva práce, ale výsledkom budú úplne nové električkové trate s moderným informačným systémom, a hlavne tichšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie cestovanie, doplnené navyše o nové súpravy električiek. Prácami sa budeme snažiť zaťažiť Košičanov čo najmenej, no zároveň ich prosíme o trpezlivosť a pochopenie, veď to robíme pre nich.”

Po odovzdaní stavby zhotoviteľovi (1. 8. 2014), začnú práce na Kuzmányho ulici hneď po osadení dopravného značenia demontážou koľajového zvršku a spodku. Obmedzenie dopravy si vyžiadalo zjednosmernenie ul. Kuzmányho v smere od Radnice Starého mesta po križovatku so Štúrovou ulicou. Potom začnú práce aj na Staničnom námestí, ktoré bude čiastočne uzavreté. Dôjde i k zmene organizácie dopravy v tomto úseku. Všetky linky autobusovej dopravy budú zastavovať na mimoriadnych stanovištiach na Staničnom námestí.

kosice_IKD_Stanicne_namestie1

Predmetom realizovaných prác bude:

 • komplexná modernizácia električkovej trate
 • odernizácia obratísk na Staničnom námestí a Námestí Maratónu mieru
 • výmena koľajového zvršku a spodku
 • zatrávnenie koľajísk a rekonštrukcia priechodov a prejazdov
 • rekonštrukcia mosta na ul. Protifašistických bojovníkov
 • inštalácia 32 kamier po celej dĺžke trate
 • modernizácia všetkých nástupíšť na celej trase a doplnenie nových
 • inštalácia ochranných,bezpečnostných a bezbariérových prvkov.
 • vybudovanie nových prístreškov pre cestujúcich, vrátane označníkov.
 • inštalácia elektronických LCD tabúľ, ktoré poskytnú aktuálne informácie o najbližších odchodoch električiek z danej zastávky
 • preložky dotknutých inžinierskych sietí, modernizácia trakčných vedení v nadzemnej časti električkovej trate v celom úseku
 • modernizácia cestnej svetelnej signalizácie s preferenciou električkovej dopravy

Proces verejného obstarávania pre zákazku „Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie” ukončilo Mesto Košice koncom júna 2014

You may also like...