Ministerstvo zabojuje proti konkurencii vlakov a autobusov

Koordinácia vlakov a autobusov bude v tomto roku jednou z priorít Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR. Cieľom je vytvoriť efektívny systém, ktorý zjednoduší a uľahčí cestovanie státisícom ľudí. Výsledky budú známe najneskôr do novembra.

Systém verejnej dopravy na Slovensku stále nefunguje ideálne. „Ešte aj v súčasnosti sme svedkami toho, že prakticky v ten istý čas vyráža tým istým smerom poloprázny vlak aj autobus. Tieto dva dopravné prostriedky si konkurujú, a pritom je prevádzka oboch dotovaná z daní obyvateľov Slovenska,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Andrej Holák.

Chýbajúce prepojenie železničnej dopravy a pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vníma ako veľký problém aj Vláda SR. Preto v novembri zaviazala rezort dopravy, aby pripravil návrh riešenia. Premiér stanovil termín do konca novembra 2013. Ministerstvo urobí všetko pre to, aby nový návrh predstavilo skôr.

Nový systém harmonizovanej pravidelnej dopravy má priniesť racionálne usporiadanie s minimálnymi súbežnými spojmi. Autobusy a vlaky si nemajú konkurovať. Namiesto toho majú poskytovať služby tak, aby z nich cestujúci profitovali čo najviac. Len tak budú zodpovedať reálnym potrebám cestujúcich a výrazne sa zlepší kvalita cestovania. Odstránia sa zbytočné časové straty a spoje budú ľahšie zapamätateľné.

240.022 laminatka

Nevyhnutným predpokladom dobrého nastavenia tohto systému je spolupráca s vyššími územnými celkami. Práve samosprávne kraje sú totiž objednávateľmi prímestskej autobusovej dopravy a čiastočne ju financujú aj so zo svojich zdrojov. Rezort dopravy preto už s niektorými predstaviteľmi samosprávy rokuje a ďalšie stretnutia sú naplánované na tento rok.

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave už dnes stanovuje, že nosným systémom má byť železničná doprava. Regionálne plány dopravnej obslužnosti majú zabezpečiť, aby na vlaky nadväzovala pravidelná autobusová doprava a vznikli tak integrované dopravné systémy. Bohužiaľ prax ukazuje, že tomu tak nie je. Preto rezort dopravy vypracuje podrobnú analýzu, ktorá odhalí nedostatky existujúceho systému. Tento dokument sa stane východiskom pri hľadaní nových možností racionalizácie a koordinácie dopravy.

You may also like...