Nehoda na priecestí ochromila hlavný hlavný železnicný ťah

Včera 17.25 hod. na železničnom priecestí v Trenčianskych Bohuslaviciach strhlo  prechádzajúce nákladné auto – žeriav trakčné vedenie. Auto malo vysunuté zdvíhacie zariadenie, do trakčného vedenia sa doslova zamotalo, vyvrátilo stožiar trakčného vedenia a poškodilo rahno priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Našťastie sa mimoriadnosť zaobišla bez zranení, vodič auta bol z udalosti v šoku. Od 17.25 hod až takmer do polnoci bola úplne paralyzovaná železničná doprava v úseku Trenčianske Bohuslavice – Nové Mesto nad Váhom.

Pracovníci ŽSR prišli okamžite na miesto, práce na odstránení závady pokračovali až do skorých ranných hodín. Prvú traťovú koľaj sa podarilo sprejazdniť 23.35 hod, avšak prevádzka na nej je možná len s použitím nezávislej trakcie (dieselové rušňe). Druhá traťová koľaj bola daná do prevádzky 2.42 hod. Tu vlaky môžu premávať elektrickou trakciou. Pre cestujúcu verejnosť bola zabezpečená náhradná autobusová doprava – 6 autobusov, avšak vzhľadom na to, že bola nedeľa večer a najfrekventovanejší čas, navyše vlaky boli plne obsadené cestujúcimi, čakanie na presun NAD bolo dlhší čas.

Momentálne je doprava v úseku zabezpečená plynule, po druhej traťovej koľaji sa jazdí obojsmerne, bez obmedzení. Pracovníci ŽSR budú v priebehu dňa naďalej opravovať prvú traťovú koľaj. V úseku, kde budú práce prebiehať, bude dočasne znížená rýchlosť vlakov, na dopravu to však bude mať zanedbateľný vplyv.

 Doplnenie 10.10.2011, 14:15 hod

Železnice Slovenskej republiky na základe zistených skutočností oznamujú, že najpravdepodobnejším vinníkom včerajšej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrala na železničnom priecestí v Trenčianskych Bohuslaviciach je vodič nákladného auta Tatra spoločnosti OHL ŽS, a. s., Brno. Potvrdzuje to aj oficiálna správa, ktorú ŽSR dostalo od OHL ŽS. Uvádza sa v nej, že príčinou strhnutia oboch trakčných vedení bolo ,,zdvihnutie nezaisteného ramena žeriava. Vodič vošiel na priecestie v čase, keď bolo otvorené, akonáhle strhol trakčné vedenie na druhej koľaji, zastal. V tej chvíli začalo priecestie signalizovať prichádzajúci vlak, preto rýchlo opustil priecestie cez koľaj č. 1,  a tým strhol aj trakčné vedenie koľaje č. 1.“, uvádza sa v správe.

Len vďaka duchaprítomnosti a okamžitej reakcii výpravcu, ktorý dal pokyn na vypnutie trakčného vedenia sa podarilo predísť zrážke s prichádzajúcim vlakom, ako aj ohrozeniu cestujúcich. Nehoda sa zaobišla bez akýchkoľvek zranení. Bezprostredne po nehode sa začali práce na oprave poškodeného trakčného vedenia, vyvráteného stĺpu trakčného vedenia, ako aj na poškodenom priecestnom zabezpečovacom zariadení.

Okrem pracovníkov ŽSR sa na opätovnom sprevádzkovaní trate podieľali aj pracovníci spoločnosti ELTRA, s. r. o., Košice, ktorým ŽSR vyjadrilo svoje poďakovanie za bezprostrednú iniciatívnu  a vysokokvalifikovanú pomoc.

ŽSR nehodu naďalej vyšetrujú, predbežná priama vyčíslená škoda je minimálne 20 000 EUR. Po definitívnom uzavretí vyšetrovania si  poškodené strany môžu  uplatňovať u vinníka náhradu škody, ako aj prijatie zásadných opatrení, aby k podobnej udalosti v budúcnosti nemohlo dôjsť.

Železnice Slovenskej republiky sa opätovne ospravedlňujú cestujúcej verejnosti za vzniknuté problémy a meškanie, hoci uvedenú nehodu nespôsobili.

You may also like...