Rekonštrukcia železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom

Stavba je urbanisticky riešená v pôvodnom areáli železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom s doplnením jedného nového objektu – budova traťového obvodu v mieste pôvodného.

Zhotoviteľ stavby a projektant: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: VPÚ DECO Bratislava, a.s., Bratislava

Rozpočtový náklad:

 • celkový náklad stavby: 5 041 830,51 EUR (bez DPH)
 • výpravná budova: 1 010 244,18 EUR (bez DPH)

Začiatok a koniec výstavby: september 2009 – november 2012

Rekonštrukcia sa týka týchto stavebných objektov:

 • napájacia stanica a sklad pohonných hmôt,
 • automatická telefónna ústredňa,
 • trafostanica,
 • budova rozvodov zabezpečovacieho zariadenia,
 • výpravná budova,
 • sklady č. 1 a č. 2,
 • budova traťového obvodu so skladom pohonných hmôt, skladom technických plynov a garážou pre motorový univerzálny vozík,
 • ďalej objektov inžinierskych sietí – vodovodná a kanalizačná prípojka pre výpravnú budovu, kanalizačná prípojka pre sklad č. 1,
 • prípojka plynu, vodovodu a kanalizácie k budove traťového obvodu.

K uvedeným stavebným objektom sú realizované ešte prevádzkové súbory – štruktúrované kabeláže, kamerový systém, informačný systém, rozhlas a pod.

Rekonštrukčnými prácami dochádza k zhodnoteniu a vylepšeniu podmienok zamestnancov ŽSR, Železničnej spoločnosti Slovensko a CARGO Slovakia a tiež cestujúcej verejnosti. Predmetom stavby je hlavne zateplenie budov, výmena okenných a dverných otvorov, nové strešné krytiny, vylepšenie sociálnych zariadení, zdravotechnických rozvodov, vykurovania, vzduchotechnických zariadení, vnútornej plynoinštalácie, nových rozvodov elektroinštalácie, úprava vonkajších plôch a priestranstiev a pod. K dnešnému dňu je ukončený a odovzdaný stavebný objekt 03 – Trafostanica.

Toho času zhotoviteľ ukončil práce na objekte 06 – Výpravná budova. Objekt bol zateplený, prevedená nová omietka, nová strešná krytina. Boli vymenené výplne okenných a dverných otvorov, vymenené rozvody elektroinštalácie, rozvodov zdravotechniky, ústredného kúrenia. Vnútorný vestibul výpravnej budovy bol moderne zrekonštruovaný, spolu s riešením osobných pokladní. V suteréne bolo odstránené zavlhnutie priestorov.

You may also like...