Nehodovosť na železničných priecestiach v I. polroku 2012

Železnice Slovenskej republiky zosumarizovali nehodovosť na železničných priecestiach za I. polrok 2012. Prvý polrok 2012 priniesol menší počet nehôd v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku. 

V I. polroku 2012 bolo zaevidovaných na železničných priecestiach 23 prípadov zrážky železničného vozidla s užívateľmi priecestí, čo predstavuje pokles o 2 prípady ako v I. polroku 2011.

 

zsr priecestia

 

Pri uvedených nehodách v I. polroku 2012 bolo:

  • 8 osôb usmrtených (čo predstavuje nárast o 4 prípady v porovnaní s I. polrokom 2011)
  • 5 osôb bolo ťažko zranených (pokles o 3 prípady oproti I. polroku 2011)

Na majetku ŽSR vznikla škoda vo výške 7 684,- €. Na zariadení dopravcov vznikla škoda vo výške 245 403,- €. Škody na cestných vozidlách dosiahli výšku 98 500,- €.

Naďalej platí, že hoci ŽSR vedie niekoľkoročnú intenzívnu preventívno-bezpečnostnú kampaň ohľadne správania sa účastníkov cestnej premávky na železničných priecestiach, vodiči podceňujú nebezpečenstvo, ktoré na nich na železničných priecestiach číha. Hoci všetky železničné priecestia na území Slovenskej republiky spĺňajú predpísané normy a pravidelne sa kontrolujú, vodiči na priecestiach hazardujú so svojimi životmi, prechádzajú na červenú, alebo keď sa už zatvárajú závory, mnohí pred priecestím označenom výstražnými krížmi vôbec nezastanú a nepresvedčia sa, či môžu bezpečne cez priecestie prejsť.

ŽSR zdôrazňujú, že pri križovaní cesty a železnice má vždy prednosť železnica. Vlak je obrovský  mnohotonový kolos, ktorého brzdná dráha je niekoľko sto metrov, neraz aj vyše kilometer.

K termínu 30. 6. 2012  ŽSR  evidujú celkový počet priecestí na území  Slovenskej republiky 2180. Z toho je 1123 priecestí nezabezpečených a 1057 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením*.

Zabezpečené železničné priecestia sa podľa viacerých kritérií delia na niekoľko kategórií:

  • priecestia zabezpečené mechanickými závorami (bez svetelnej signalizácie)                                                67
  • priecestia zabezpečené mechanickými závorami (so svetelnou signalizáciou)                                                 3
  • priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami                                                             518
  • priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor                                                                  469

*Pozn.:
Do celkového počtu zabezpečených priecestí rátame 21 priecestí, ktoré sú trvalo uzamknuté a v prípade potreby sú na požiadanie otvorené dopravným zamestnancom.
V rámci železničných priecestí je evidovaných aj 60 prechodov pre chodcov, z toho je 42 nezabezpečených a 18 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením.

Medzi najzávažnejšie nehody na priecestiach z I. polroku 2012 možno zaradiť:

Dňa 29.05.2012 o 16:10 h došlo na zabezpečenom železničnom priecestí v km 35,713, medzi železničnými stanicami Orechová Potôň – Lehnice k  zrážke osobného vlaku s cestným motorovým vozidlom Fiat Doblo.
Jazda vlaku bola signalizovaná svetelnou a zvukovou výstražnou signalizáciou. Keď vlak prechádzal priecestím, zacítil rušňovodič náraz a rozhýbanie vlaku. Okamžite použil rýchločinné brzdenie a po vyše  229 metroch vlak za priecestím zastavil. Prehliadkou vlaku a z výpovedí cestujúcich zistil, že na priecestí došlo k nárazu auta do strednej časti vlaku. Z cestujúcej verejnosti ani zo sprevádzajúceho personálu nebol nikto zranený.

Pri nehode došlo k smrteľnému zraneniu vodiča auta a ťažkému zraneniu maloletej spolujazdkyne.  Príčinou nehody bolo porušenie zákona č.8/2009 o cestnej premávke zo strany vodiča.

Dňa 09.06.2012 o 06:52 h došlo na zabezpečenom priecestí v km 15,353, medzi železničnými stanicami Hronský Beňadik – Kozárovce k zrážke vlaku a osobného auta Ford Fiesta.

Počas približovania vlaku k zabezpečenému priecestiu v km 15,353, pri rýchlosti 65 km.h-1, pozoroval rušňovodič na súbežnej cestnej komunikácii po pravej strane vlaku približujúce sa motorové vozidlo. Auto išlo súbežne s vlakom a tak rušňovodič predpokladal, že pred zabezpečeným priecestím uvedeným do výstražného stavu zastane. Keďže ford pred priecestím nespomaľoval, rušňovodič zaviedol rýchločinné brzdenie a použil zvukovú návesť.

Auto však aj napriek týmto opatreniam vošlo na priecestie do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku, kde došlo k zrážke. Vlak tlačil ford pred sebou 233 m.

Pri nehode došlo k ľahkému zraneniu vodiča a spolujazdkyne. Príčinou nehody bolo porušenie zákona o cestnej premávke vodičom fordu.

Porovnanie vývoja bezpečnosti dopravy na železničných priecestiach: Porovnanie počtu nehôd na priecestiach za I. polrok príslušného roku podľa kategórií nehôd:

1.     polrok

Kategória

2011

2012

Rozdiel

A3

5

8

+3

B3

20

15

– 5

SPOLU

25

23

– 2

Porovnanie počtu nehôd za I. polrok príslušného roku podľa druhu priecestného zabezpečovacie zariadenia:

1.     polrok

Druh PZZ

2011

2012

rozdiel

PZS-Z

6

1

– 5

PZS

9

14

+5

PZM

0

0

0

K

10

8

– 2

Kategorizácia priecestných zabezpečovacích zariadení:

PZS-Z:     priecestné zariadenie svetelné so závorami
PZS:     priecestné zariadenie svetelné bez závor
PZM:       priecestné zariadenie mechanické (so závorami)
K:            nezabezpečené priecestia (vybavené výstražnými krížmi)

       Porovnanie následkov nehôd na železničných priecestiach:

1.     polrok

Následky

2011

2012

rozdiel

Usmrtené osoby

4

8

+4

Ťažko zranené osoby

8

5

– 3

Škody na ŽSR v 

13 176

7 683,89

– 5 492,11

Škody dopravcov 

247 735

245 403,24

– 2 331,76

Škody na CV 

64 600

98 500

+33 900

PREHĽAD NEHÔD NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH ZA OBDOBIE  2000 – 20. 8. 2012 :

Rok

Počet priecestí

Počet nehôd

Počet mŕtvych

Počet ťažko zranených

2000

2486

46

9

5

2001

2486

67

13

6

2002

2481

75

14

8

2003

2479

41

6

15

2004

2479

59

10

5

2005

2479

71

7

16

2006

2322

60

12

9

2007

2307

69

6

14

2008

2307

69

17

17

2009

2265

51

26

14

2010

2220

50

11

7

2011

2205

50

12

14

2012*

2198

32

12

7

* údaje k 20. 8. 2012

You may also like...