Nový formát cestovných lístkov na železnici

Železničná spoločnosť Slovensko postupne zavádza predaj nových formátov cestovných lístkov vo vnútroštátnej preprave. Tieto modernejšie cestovné doklady sú asi štyrikrát menšie ako pôvodné a majú rozmery ako kreditné karty. Na každom vytlačenom doklade je dvojrozmerný Aztec 2D kód, v ktorom sú v grafickej podobe zachytávané zakódované okrem iného informácie o platnosti lístka, počte a type cestujúcich, trase, čísle lístka, cene a transakčné číslo. Pokladník vie pri anulácii alebo vrátení lístka tento kód načítať pomocou skenera. ZSSK vďaka dvojrozmernému aztéckemu kódu urobila ďalší krok smerom k štandardizácii lístkov v rámci európskych železničných dopravcov a zvýšenie ich ochrany pred falšovateľmi.

ZSSK novy cestovny listok

Prechod na nové cestovné lístky s rozmerom 82,55 x 54 mm závisí od postupnej inštalácie nových tlačiarní. Do polovice marca by mala byť z celkového počtu 161 tlačiarní zrealizovaná ich výmena približne u 80 % koncových zariadení. V priebehu niekoľkých týždňov by mali byť všetky pôvodné ihličkové tlačiarne nahradené novými termo tlačiarňami, ktoré dokážu tlačiť novozavedený formát cestovných dokladov. Životnosť cestovných dokladov vydávaných na teplocitlivom papieri je obdobne ako u doteraz tlačených dokladov garantovaná až na obdobie 10 rokov, v prípade že budú pri jeho archivácii dodržané pokyny odporúčané dodávateľom cestovných lístkov (viď informácia vytlačená na rube cestovného lístka). Z pohľadu cestujúcej verejnosti a samozrejme aj z pohľadu ZSSK, je najvýznamnejším prínosom zavedenia teplocitlivej tlače výrazné zrýchlenie výdaja cestovného dokladu v porovnaní s doteraz užívanými ihličkovými tlačiarňami. Zmenu technológie tlače si vyžiadala aj tlač Aztec 2D kódu. Používané ihličkové tlačiarne neboli schopné tento kód v požadovanej kvalite tlačiť. Výhodou nových tlačiarní je aj to, že sa nepoužíva farbiaca páska, ktorú by bolo potrebné meniť. Princíp tlače spočíva v tom, že pod vplyvom tepla sa vytvoria čierne znaky (písmená) na špeciálnom teplocitlivom papieri. Cestujúci ocenia rýchlejšiu tlač cestovných lístkov, pokladníci menšiu hlučnosť tlače a ZSSK zníženie prevádzkových nákladov.

Ministerstvo dopravy, ako objednávateľ, žiada od ZSSK zabezpečenie sčítavania cestujúcich a uchovávanie potrebných údajov pre štatistické spracovanie už v tomto roku. Nové formáty lístkov obsahujúce Aztec 2D kód umožnia vlakovému personálu načítať a skontrolovať elektronickou prenosnou pokladnicou (POP) každý lístok, pričom takto skontrolovaný lístok bude elektronicky zaznamenaný v systéme. V záujme naplnenia tejto požiadavky akcionára a vytvorenia podmienok pre elektronizáciu sčítavania frekvencie cestujúcej verejnosti, ZSSK plánuje následne po ukončení procesu výmeny tlačiarní KVC realizovať SW zmeny aj pri tlači cestovných dokladov z prenosných elektronických výdajných zariadení iPOP Almex/ iPOP Vlak, ktoré v súčasnosti ešte neobsahujú Aztec 2D kód.

ZSSK novy cestovny listok

S novými zmenami došlo aj k úpravám práce pokladníkov. Ich prácu urýchli skener na čítanie čiarových kódov, či už pri prideľovaní cestovných lístkov alebo pri ich skazení či vrátení.  Nové cestovné lístky majú totiž na rubovej strane vytlačený 1D čiarový kód, v ktorom je zakódované číslo lístka.

Výraznou zmenou pre cestujúcich je rozšírené používanie piktogramov, napríklad v označení jednosmerného či spiatočného cestovného lístka. Na novom lístku už nie je tento rozdiel vyjadrený slovne, ale len graficky symbolom šípky. Jedna šípka znamená, že lístok je jednosmerný, dve šípky označujú spiatočný cestovný lístok.

Nový formát cestovných dokladov RCCST (veľkosti kreditnej karty) je v súlade s predpismi Európskeho parlamentu, s odporučením Medzinárodného železničného prepravného výboru (CIT) a rovnako aj  v zmysle vyhlášky UIC 918-2 (Elektronické rezervácie miest, lôžok, ležadiel a elektronická tvorba cestovných dokladov). Medzinárodné cestovné doklady zatiaľ zostávajú v pôvodnej veľkosti a na formát kreditnej karty prejdú počas tohto roka. Aj na medzinárodných dokladoch pribudol grafický Aztec 2D kód, ktorý bude možné nasnímať čítačkami sprievodcov aj vo vlakoch v okolitých krajinách.

ZSSK novy cestovny listok

You may also like...