Opätovné uzavretie železničných staníc v Bratislave

Vzhľadom na vybudovanie stanového tábora pre ľudí bez domova v Bratislave vedenie ŽSR rozhodlo, že dnešným dňom končí 24 hodinová nepretržitá prevádzka na bratislavských železničných staniciach a tieto stanice budú ďalej fungovať vo zvyčajnom režime.


Kapacita tábora na Hradskej ulici v Bratislave je 100 lôžok, ľudia bez domova môžu prísť od 17:00 hod., od 18:00 hodiny dostávajú teplé jedlo – polievku, chlieb a čaj. K dispozícii majú hygienické zariadenia s možnosťou očisty a výmeny čistého ošatenia. Vstup do tábora je povolený aj pod vplyvom alkoholu.

V ostatných staniciach po Slovensku opatrenie o 24 hodinovom sprístupnení vybraných železničných staníc v záujme ochrany zdravia a života ostáva v platnosti až do odvolania. Vyzývame aj naďalej všetkých občanov, aby ústretovosť ŽSR nezneužívali, aby rešpektovali základné pravidlá hygieny, dodržiavali čistotu a verejný poriadok. 

Železnice Slovenskej republiky vzhľadom na aktuálne mimoriadnu krutú zimu a extrémne mrazy vyšli v ústrety cestujúcej verejnosti a od 31. januára sprístupnili takmer 50 vybraných železničných staníc na 24 hodín denne. Už pri rozhodovaní o tomto opatrení sme si boli vedomí, že prinesie aj problémy –  zvýšenú frekvenciu ľudí bez domova, či asociálov, výrazne zvýšené náklady na čistenie staníc, prípadne opravu poškodených priestorov. Rozhodnutie sme však urobili s dobrým úmyslom, s cieľom byť ústretoví a počas extrémnych mrazov chrániť ľudské zdravie a životy.

Bezdomovci však rozhodnutie ŽSR zneužívajú. Priestory železničných staníc predovšetkým v nočných hodinách neraz doslova „okupujú“, priestory vyhradené pre cestujúcich – čakárne, lavičky, ale aj podlaha sú znečisťované ľudskými výkalmi, zvratkami, šíri sa tam neznesiteľný zápach,  je tam neporiadok z odpadkov, cigariet, zvyškov jedál a tekutín. Bezdomovci sa často správajú arogantne a aj po opakovanom vyčistení priestorov opäť robia neporiadok.  Aby sme v staniciach udržali poriadok a čistotu a predišli prípadnému šíreniu chorôb, museli sme výrazne zvýšiť náklady na čistenie týchto priestorov. V súvislosti s ochranou zdravia väčšiny slušných cestujúcich, sme požiadali o zvýšené kontroly železničného hygienika a tiež samosprávy, aby ťažké riešenie otázky bezdomovcov nenechávali len na pleciach železníc, ale aj oni pomohli riešiť otázku bezdomovcov vybudovaním záchytných bodov, stanov a pod.

ŽSR vyjadruje poďakovanie za pomoc a spoluprácu  pri riešení problému bezdomovcov železničnej polícii, s ktorou veľmi úzko  spolupracujú. Zvýšila sa frekvencia kontrol policajných hliadok, avšak tieto v prípade, že sa asociálni občania nedopúšťajú priestupku alebo trestného činu nemajú dôvod zasahovať.  Aj v prípade, že ich pre neakceptovateľné správanie vykážu z priestorov stanice, bezdomovci sa tam opakovane vracajú. Ide o závažný celospoločenský problém, ktorý si vyžaduje systémové opatrenia.

You may also like...