Regiojet: Výluka 27. júna 2012

Z dôvodu údržby železničnej trate, ktorú vykonáva manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR),  sa v stredu 27. júna uskutoční výluka železničnej dopravy na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.


V čase od 8:00 h do 12:00 h budú z tohto dôvodu v úseku Dunajská Streda – Dolný Štál všetky vlaky spoločnosti RegioJet vedené autobusmi náhradnej autobusovej dopravy (NAD).

RegioJet parking

Konkrétne sa výluka dotkne nasledujúcich vlakov:

  • 4311
  • 4315
  • 4318
  • 4322

Náhradné autobusy nebudú počas výluky zachádzať na železničné zastávky Kútniky a Dolný Bar, ale zastavia priamo v obci.

Zastávky náhradnej autobusovej dopravy budú:

  • Kútniky – na hlavnej ceste pri kriţovatke do obce Blahovo pri novom obecnom úrade,
  • Dolný Bar – na hlavnej ceste v obci na zastávke SAD „Dolný Bar, Jednota“.

Vďaka výluke spojenej s mimoriadnymi prestupmi a jazdou autobusov NAD môžu  v spomínaných dňoch vlaky meškať cca 10-15 minút. Súčasne Vás upozorňujeme, že v autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských kočíkov a cestujúcich  na invalidnom vozíku.

Z dôvodu obmedzenej kapacity autobusov NAD prosíme všetky skupiny cestujúcich v počte nad 10 osôb, ktoré plánujú cestovať uvedenými vlakmi so zavedenou náhradnou autobusovou dopravou, aby nahlásili svoju cestu na zákaznícku infolinku 02/ 38 10 38 44 alebo na mailovú adresu info@regiojet.sk.

You may also like...