Rekonštrukcia železničnej trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., oznamujú cestujúcej verejnosti, že v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie železničnej trate v úseku Podunajské Biskupice – Dunajská Streda, bude úplne vylúčená osobná aj nákladná železničná doprava. V 35 km dlhom úseku začne nepretržitá výluka od 19. septembra 2011 od 8:00 hod. a potrvá do 5. decembra 2011 do 18:00 hod., teda celkom 78 dní. Osobné vlaky budú v tomto období nahradené autobusmi, ktoré zabezpečila Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Obe spoločnosti prosia cestujúcu verejnosť, ako aj užívateľov cestných komunikácií o pochopenie a trpezlivosť. Výsledkom rekonštrukcie bude zásadné zlepšenie kvality, rýchlosti a komfortu cestovania pre verejnosť, ako aj významné rozšírenie priepustnosti trate pre nákladnú dopravu.

Podstata rekonštrukcie:

ŽSR sa rozhodli pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii z dôvodu, že význam tejto trate v posledných rokoch značne rastie – tak v osobnej, ako aj v nákladnej železničnej doprave. Uvedený úsek sa stal jedným z najfrekventovanejších a najvyťaženejších v rámci celého Slovenska. Je to spôsobené zvýšeným záujmom o každodenné cestovanie z okolitých oblastí do Bratislavy a späť, keďže sa tu v posledných rokoch zvýšil počet obyvateľov. Zároveň sa na tejto trati realizuje intenzívna nákladná doprava do kontajnerového prekladiska v Dunajskej Strede a je tu predpoklad ešte väčšieho využitia pre nákladnú dopravu. Uvedená trať sa tak stáva pre celý región strategickou spojnicou a má ambíciu byť alternatívou k v posledných rokoch problematickej cestnej doprave v danom úseku.
Od budúceho roku by navyše v zmysle platnej zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky mal začať v úseku Bratislava – Dunajská Streda  poskytovať svoje služby nový osobný prepravca – spoločnosť RegioJet.
Modernizácia sa však určte nerealizuje len preto, aby RegioJet mohol prevádzkovať svoje vlaky. Aj keby sa výluka nerealizovala, podľa vyjadrenia zástupcov RegioJet, by ich spoločnosť bola schopná prevádzkovať svoje vlaky podľa uzatvorenej zmluvy.

Cieľom ŽSR je rovnako v najbližších rokoch modernizovať a rekonštruovať aj ďalšie regionálne trate, ktorých význam sa mení a zásadným spôsobom sa na nich zvyšuje objem prepravovaného tovaru a osôb.

,,Môžem vyjadriť radosť nad tým, že v prípade tohto spojenia, aj vďaka už mimoriadne frekventovanej nákladnej doprave na uvedenej trase, máme nový problém. A to, ako zabezpečiť, aby sa všetky vlaky na danú trasu zmestili, aby plne vyhovovali všetkých technické parametre. Prial by som si, aby sme aj na ďalších našich tratiach riešili v budúcnosti podobné, v úvodzovkách problémy“, uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky, Ing. Vladimír Ľupták.

NÁKLADY  A  DODÁVATELIA
Komplexnú rekonštrukciu traťového úseku realizujú ŽSR z vlastných zdrojov, celkové náklady sú vo výške 10 850 023,04 EUR bez DPH. Pracovať sa bude nepretržite, aj počas sobôt a nedieľ.

Rekonštrukcia sa zameriava na tri oblasti,  ktoré budú vykonávať na základe výberového konania vybrané firmy: 
Železničné stavebníctvo Bratislava, a. s.
TSS Grade, a. s., Trnava
BETAMONT, s. r. o., Zvolen

A/ Zhotoviteľ: Železničné stavebníctvo Bratislava, a. s.
Finančné náklady:  4 443 699,82 EUR bez DPH
Rozsah a druh prác:  Rekonštrukcia nástupíšť, rekonštrukcia osvetlenia a úpravy rozvodov nízkeho napätia, úprava spevnených plôch, prístrešky pre cestujúcu verejnosť, parkovacie plochy.

Práce budú prebiehať v týchto železničných staniciach a zastávkach:

ŽST  KVETOSLAVOV,
ŽST  NOVÉ KOŠARISKÁ,
ŽST  LEHNICE,
ZAST  MILOSLAVOV,
ZAST  MALÁ PAKA,
ŽST  DUNAJSKÁ STREDA,
ZAST  MICHAL NA OSTROVE,
ŽST ORECHOVÁ POTôŇ,
ZAST  VEĽKÉ BLAHOVO,
ZAST  VEĽKÁ PAKA

B/Zhotoviteľ: TSS GRADE, a. s.
Finančné náklady: 3 521 623,22 EUR bez DPH
Rozsah prác: Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku v železničných staniciach, zastávkach a v medzistaničných úsekoch

C/Zhotoviteľ: BETAMONT, s. r. o.
Finančné náklady: 2 884 700,00 EUR bez DPH
Rozsah prác:   V jednotlivých železničných staniciach budú vykonané úpravy staničného zabezpečovacieho zariadenia, v žst. Kvetoslavov aj stavebné úpravy výpravnej budovy a elektroinštalácie. V jednotlivých železničných zastávkach sa budú realizovať úpravy informačných zariadení. V medzistaničných úsekoch budú vymenené priecestné zabezpečovacie zariadenia a upravené informačné zariadenia.

Železničné priecestia:

Rekonštrukcia trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda si vyžiada aj dočasné zmeny ohľadne prechádzania cez železničné priecestia. ŽSR žiadajú všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní cez železničné priecestia počas výlukových prác.

Železničné priecestia na trati Podunajské Biskupice – Dunajská Streda, ktoré sú vybavené svetelnou signalizáciou, alebo svetelnou signalizáciou a závorami budú počas výluky úplne vypnuté z činnosti. Tam, kde sa nachádzajú závory, tieto budú vyviazané do polohy zvislo. Keďže na trati bude úplne zastavená osobná aj nákladná doprava, prejazd cez železničné priecestia bude pre účastníkov cestnej premávky bezpečný. V prípade, že cez zmienené železničné priecestie budú prechádzať akékoľvek mechanizmy, tieto budú dodržiavať osobitný režim – 10 km rýchlosť,  budú používať výstražnú zvukovú signalizáciu (húkať) a v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede budú tieto priecestia strážené zo strany dodávateľov, ktorí rekonštrukcie realizujú.

Tri železničné priecestia sa budú počas výluky rekonštruovať – na železničnom priecestí v km 37,501 v železničnej stanici Orechová Potôň dôjde k výmene zabezpečovacieho zariadenia.  Na železničnom priecestí v km 41,106 v úseku Orechová Potôň – Dunajská Streda a v km 26,490 v úseku Kvetoslavov – Lehnice ŽSR zvýšia stupeň zabezpečenia z nezabezpečeného priecestia, označeného len výstražným krížom na priecestie zabezpečené svetelnou signalizáciou typu AŽD RE – PZZ 3Z. Nedôjde však k uzávierke uvedených priecestí.

OBMEDZENIA pre cestnú dopravu:
Uzavretie priecestí počas rekonštrukcie bude vykované na základe súhlasu Dopravného inšpektorátu Polície SR a orgánov miestnej správy. Zneprístupnenie priecestí a obchádzkové trasy budú vyznačené dopravnými značkami.

Opatrenia v železničnej osobnej doprave:
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nahradí počas trvania výluky osobnú železničnú dopravu autobusovou.

Autobusy budú jazdiť podľa osobitného cestovného poriadku a oproti vlakom sa ich budú dotýkať určité obmedzenia.
Všetky spoje budú začínať a končiť na stanici Bratislava – Nové Mesto, s výnimkou prvého ranného spoja z Dunajskej Stredy a posledného z Bratislavy, ktoré budú vedené do a z bratislavskej hlavnej stanice. V Rovinke a Nových Košariskách nebudú náhradné autobusy zastavovať, v Podunajských Biskupiciach nebude možné nastupovať smerom do Bratislavy, pre cestujúcich k EC vlakom budú jazdiť v sobotu priame autobusy zo staníc Bratislava – Nové Mesto, Podunajské Biskupice a Dunajská Streda.
V autobusoch nebude možná preprava bicyklov, detské kočíky a nadrozmerná batožina bude prepravovaná podľa kapacitných možností autobusu.

Informácie o detailoch zmien, osobitný cestovný poriadok, zastávky NAD zistíte na stránke:

www.slovakrail.sk          alebo telefónnom čísle kontaktného centra ZSSK:       18 188.

You may also like...