ŽSR podporuje uplný zákaz výkupu kovov od fyzických osôb

Železnice Slovenskej Republiky ako prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry v SR plne podporuje návrh ministerstva životného prostredia, ktoré pripravuje úplný zákaz výkupu kovov od fyzických osôb.

Nové podmienky by pomohli a vyriešili dlhodobý problém práve v ŽSR, kde sú krádeže dôležitých kovových častí takmer na dennom poriadku, a to aj napriek viacerým opatreniam. ŽSR sprísnili pravidelné kontroly, prijímajú zásadné prevádzkové opatrenia na zníženie rizika krádeží a intenzívne spolupracujú so železničnou políciou. Ako prevencia voči krádežiam bol vypracovaný aj nový katalóg predmetov, ktoré sú súčasťami železnice a v zberniach by ich nemali prevziať. Kradnutý materiál sa na 99% používa iba na železnici (celoštátne, vlečky a pod.), a preto po nájdení v zberných surovinách nie je problém určiť, že je to materiál z „dráhy“.

Napriek všetkému však železnica stále nie je chránená voči krádežiam tohto typu a žiadnym prostriedkom neviem odstrániť tento celospoločenský problém. Zákaz výkupu kovov od fyzických osôb by znamenal pre železnicu nový, zásadný  krok vpred v skvalitňovaní služieb a približovaní sa k vyšším štandardom.

lubka_g_5

Každé znefunkčnenie zabezpečovacích zariadení znižuje bezpečnosť dopravy a má za následok, že sa musia prijímať náhradné spôsoby zabezpečovania dopravy. Vlaky napríklad premávajú zníženou rýchlosťou, následne sú zapríčinené meškania vlakov a teda krádeže majú vplyv aj na spokojnosť cestujúcej verejnosti.

Aj takáto krádež súčiastok zabezpečovacích zariadení na dopravnej ceste sa v roku 1992 v značnej miere podieľala na veľkej železničnej nehode v Budkovciach, kde pri zrážke dvoch nákladných vlakov došlo k usmrteniu 6 zamestnancov ŽSR.

Zlodeji sa zameriavajú predovšetkým na: koľajnicové spojky, prepojky, medené laná pre koľajové obvody, drôty zo vzdušných vedení, káblové vedenia, liatinové a železné kryty elektrických stožiarov, osvetlenia, rozvádzačov, železné súčasti výhybiek (koľajové spojky, závažia výhybiek) a zabezpečovacieho zariadenia ako napr. koľajové skrinky, závažia brvien na priecestiach, zabezpečovacie zariadenie umiestnené v skriniach a domčekoch (napájacie transformátory, usmerňovače, meniče napätia), brzdové klátiky.

ŽSR je štátny podnik financovaný zo štátneho rozpočtu a z toho vyplýva, že všetky spôsobené škody na majetku ŽSR idú z vreciek daňových poplatníkov. Tieto prostriedky vkladané do opätovného zabezpečenia prevádzkového stavu, by vedeli ŽSR využiť na modernizáciu ďalších zabezpečovacích zariadení.

You may also like...