Rok 2013 bude kľúčový pre Operačný program Doprava

Implementácia projektov v Operačnom programe Doprava sa za posledný polrok významne zlepšila. V období od mája do polovice decembra tohto roku zaznamenalo ministerstvo dopravy nárast čerpania o 235 miliónov eur. Do konca roka bude vyčerpaných ďalších 25 miliónov. Úroveň zazmluvnenia sa podarilo zvýšiť o 185 miliónov eur a celkovo je v súčasnosti zakontrahovaných takmer 2,3 miliardy eur (viac ako 60 % alokácie OPD).

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek považuje účelné čerpanie eurofondov na dopravu za prioritu súčasnej vlády a jeden z hlavných nástrojov na modernizáciu regiónov, rast zamestnanosti a konkurencieschopnosti Slovenska. „Vďaka enormnému úsiliu Riadiaceho orgánu OPD a novej kvalite komunikácie s Bruselom sa nám v končiacom roku podarilo  odstrániť viacero významných problémov, medzi nimi aj hrozbu pozastavenia OPD. Odblokovanie operačného programu nám takpovediac rozviazalo ruky a mohli sme sa s plnou vervou pustiť do práce. Jej výsledkom je masívny nárast čerpania a kontrahovania v poslednom polroku. Nastúpený trend musíme preniesť aj do budúceho roka, ktorý bude pre nás z hľadiska čerpania kľúčový, keďže pri súbehu pravidiel n+3 a n+2 v roku 2013 musíme vyčerpať záväzky rokov 2010 a 2011,“ uviedol minister dopravy J. Počiatek.

Novú dynamiku do čerpania európskych peňazí prinesie urýchlenie začiatku výstavby viacerých veľkých infraštruktúrnych projektov. Vďaka fázovaniu, ktoré nám EK predbežne odsúhlasila, sa budú môcť projekty realizovať počas súčasného aj budúceho programového obdobia.  Koncom októbra sa v Bruseli uskutočnilo rokovanie s predstaviteľmi EK, na ktorom zástupcovia ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti prezentovali päť cestných projektov a konkrétne možnosti ich rozdelenia na dve časti. Ide o tieto projekty: D1 Hubová – Ivachnová, D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D3 Svrčinovec – Skalité, D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. O fázovaní železničných projektov sa bude rokovať v prípade potreby počas ich schvaľovania.

671.005

Prehľad predpokladaných udalostí v OPD v roku 2013

Prioritná os č.1 (modernizácia železničnej infraštruktúry)

  • ukončí sa modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce (I. a II. etapa)
  • pokračovanie prác na modernizovaných úsekoch Beluša – Púchov, Zlatovce – Trenčianska Teplá, na tieto stavby budú podpísané Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (uvoľnenie financií z OPD)

Prioritná os č.2 (diaľnice a rýchlostné cesty, TEN-T)
– predpokladá sa začiatok výstavby úsekov: D1 Hubová – Ivachnová, D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, D3 Svrčinovec – Skalité (polprofil), R2 Zvolen východ – Pstruša, R2 Pstruša – Kriváň, R2 Ruskovce – Pravotice
– žiaden z rozostavaných úsekov na diaľnici D1 a R2 nebude ukončený, prvé z nich budú odovzdané do užívania v roku 2014

Prioritná os č.3 (terminály intermodálnej prepravy)

  • predpokladá sa začiatok realizácie projektov intermodálnych terminálov v Bratislave, Košiciach a Leopoldove. Keďže tieto projekty budú súťažené podľa tzv. žltého FIDICu (naprojektuj a postav), zhotovitelia ich budú v roku 2013 doprojektovávať a získavať na nich stavebné povolenia.

Prioritná os č.4 (integrované dopravné systémy v Bratislave a Košiciach)

  • v roku 2013 sa plánuje výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou, výstavba parkovísk Park& Ride, modernizácia a výstavba koľajovej trate v Košiciach z Námestia Maratónu mieru na Staničné námestie, koľajové prepojenie Šafárikovho námestia a Bosákovej (bratislavský Starý most), nákup električiek a trolejbusov v Bratislave, nákup električiek v Bratislave, modernizácia električkových tratí v Košiciach.

Prioritná os č.5 (cesty I. triedy)

  • – V budúcom roku je v pláne začať stavebné práce na projektoch I/50 Ružová osada, rekonštrukcia, nehodové miesto, I/66 Polomka – bodová závada, I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380, I/72 Zbojské sedlo, Tisovec – Čertova dolina, stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371   na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce.
  • Budú sa pripravovať verejné obstarávania na projekt rekonštrukcie betónových vozoviek medzi Sencom a Sládkovičovom, Sládkovičovom a Galantou,  od Veľkého Medera po štátnu hranicu s Maďarskom a Turčianske Teplice – Príbovce.

Prioritná os č.6

  • V júni 2013 je plánované ukončenie projektu Obnovy vozového parku Železničnej spoločnosti Slovensko. V rámci nej postupne od roku 2010 na slovenské trate pribudne spolu 32 nových moderných pohodlných vlakov určených pre prímestskú a regionálnu dopravu. Do konca roku 2012 bolo z projektu dodaných 25 vlakov a dva rušne.

You may also like...