Monitorovací výbor bude schvaľovať nové projekty v OPD

V súvislosti s novými projektmi pre Bratislavský a Košický región, ktoré sa budú v tomto programovom období eurofondov realizovať namiesto projektu Filiálka, pripravuje ministerstvo dopravy revíziu Operačného programu Doprava (OPD). Aktualizovaný zoznam projektov a revíziu OPD bude schvaľovať Monitorovací výbor OPD vo štvrtok 22. novembra v Tatranskej Lomnici.

Zasadanie Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava (MV OPD) je jedným z pravidelných nástrojov, prostredníctvom ktorých si Európska komisia overuje stav čerpania eurofondov na dopravné projekty. Súčasťou dvojdňového zasadnutia je tiež kontrola projektov priamo na mieste výstavby. Tentoraz sa členovia MV OPD zamerajú na stavby v Prešovskom kraji: pozrú si stavenisko úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia a už hotovú cestu I/67 Poprad-Kežmarok.

Monitorovací výbor OPD zasadá dvakrát ročne a jeho členmi sú okrem pracovníkov príslušných ministerstiev aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Na zasadnutiach MV OPD sa zúčastňujú aj zástupcovia EK (generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku), experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions – konzultanti EK v poradnej funkcii) a zástupcovia Orgánu auditu.

Na tatranskom rokovaní, ktorého sa zúčastní aj minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek ako predseda MV OPD,  budú prijímatelia pomoci z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Železníc SR a Železničnej spoločnosti Slovensko  informovať o pokroku pri realizácii jednotlivých projektov. Zástupcovia ministerstva dopravy ako Riadiaceho orgánu OPD zhodnotia celkovú dynamiku implementácie OPD a  zástupcovia Európskej komisie budú informovať o stave posudzovania žiadostí na tzv. veľké infraštruktúrne projekty (projekty nad 50 miliónov eur).

V období od mája do októbra sa zvýšilo kontrahovanie v OPD o nové projekty v hodnote 177 miliónov eur a celkovo je v súčasnosti zazmluvnených viac ako 2,2 miliardy eur (takmer 60 % alokácie OPD). Od apríla do novembra tohto roku boli schválené žiadosti o platby vo výške 162 mil. eur a celkové čerpanie bolo zvýšené na 1,25 miliardy eur.

Oblasť monitorovania a hodnotenia patrí do okruhu oprávnených aktivít financovaných z prostriedkov technickej pomoci, na ktorú je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá pomoc vo výške 85 percent nákladov.

You may also like...