Ukončenie rekonštrukcie železničnej trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., oznamujú cestujúcej verejnosti, že dňa 5. decembra 2011 boli ukončené rekonštrukčné a výlukové práce na železničnej trati v 35 km dlhom úseku Podunajské Biskupice – Dunajská Streda. Obnovenie železničnej dopravy v tomto úseku začína dňa 8. decembra 2011 pre nákladnú dopravu. Osobná doprava začne v úseku premávať zároveň so spustením nového grafikonu osobnej dopravy a to 11. decembra 2011. Výsledkom rekonštrukcie je zásadné zlepšenie kvality, rýchlosti a komfortu cestovania pre verejnosť, ako aj významné rozšírenie priepustnosti trate pre nákladnú dopravu. Rekonštrukcia celého úseku znamená veľkú zmenu v kultúre cestovania.

V dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie bola v tomto úseku úplne vylúčená osobná aj nákladná železničná doprava od 19. septembra 2011. Osobné vlaky boli nahradené autobusmi, ktoré zabezpečila Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 

V rámci úseku Bratislava – Dunajská Streda boli zrealizované nasledovné práce:

 • strojné čistenie koľajového lôžka v dĺžke cca 16 km trate,
 • smerová a výšková úprava koľaje v dĺžke cca 30 km
 • koľaj v celom úseku je bezstyková
 • úprava zabezpečovacích zariadení s vyšším stupňom zabezpečenia
 • nové zabezpečovacie zariadenia na dvoch priecestiach MALÁ PAKA, VEĽKÉ BLAHOVO
 • nové oznamovacie zariadenia

ŽST  NOVÉ KOŠARISKÁ

 • Dve nové nástupištia
 • Nové osvetlenie nástupíšť
 • Nové spevnené plochy

ZASTÁVKA MILOSLAVOV

 • Nové nástupište
 • Nové osvetlenie nástupišťa
 • Nové spevnené plochy slúžiace aj ako prístup k nástupištiam
 • Prístrešok pre cestujúcu verejnosť

ŽST  KVETOSLAVOV

 • Dve nové nástupištia a koľaje
 • Nové osvetlenie stanice a nástupíšť
 • Nové spevnené plochy slúžiace aj ako prístup k nástupištiam

ZASTÁVKA MALÁ PAKA

 • Nové nástupište
 • Nové osvetlenie nástupišťa
 • Nové spevnené plochy slúžiace aj ako prístup k nástupištiam
 • Prístrešok pre cestujúcu verejnosť

ZASÁVKAT VEĽKÁ PAKA

 • Nové nástupište
 • Nové osvetlenie nástupišťa
 • Nové spevnené plochy slúžiace aj ako prístup k nástupištiam
 • Prístrešok pre cestujúcu verejnosť

ZASTÁVKA MICHAL NA OSTROVE

 • Nové nástupište
 • Nové osvetlenie nástupišťa
 • Nové spevnené plochy slúžiace aj ako prístup k nástupištiam
 • Prístrešok pre cestujúcu verejnosť

ŽST  LEHNICE

 • Dve nové nástupištia
 • Smerová a výšková úprava koľají
 • Nové osvetlenie stanice a nástupíšť
 • Nové spevnené plochy slúžiace aj ako prístup k nástupištiam
 • Rekonštrukcia osvetlenia stanice

ŽST ORECHOVÁ POTôŇ

 • Dve nové nástupištia
 • Smerová a výšková úprava koľají
 • Nové spevnené plochy slúžiace aj ako prístup k nástupištiam

ZASTÁVKA VEĽKÉ BLAHOVO

 • Nové nástupište
 • Prístrešok pre cestujúcu verejnosť

ŽST  DUNAJSKÁ SREDA

 • Dve nové nástupištia a tri nové koľaje
 • Rekonštrukcia osvetlenia stanice
 • Nové spevnené plochy slúžiace aj ako prístup k nástupištiam

PRIPOMENUTIE PODSTATY REKONŠTRUKCIE:
ŽSR sa rozhodli pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii z dôvodu, že význam tejto trate v posledných rokoch značne rastie – tak v osobnej, ako aj v nákladnej železničnej doprave. Uvedený úsek sa stal jedným z najfrekventovanejších a najvyťaženejších v rámci celého Slovenska. Je to spôsobené zvýšeným záujmom o každodenné cestovanie z okolitých oblastí do Bratislavy a späť, keďže sa tu v posledných rokoch zvýšil počet obyvateľov. Zároveň sa na tejto trati realizuje intenzívna nákladná doprava do kontajnerového prekladiska v Dunajskej Strede a je tu predpoklad ešte väčšieho využitia pre nákladnú dopravu. Uvedená trať sa tak stáva pre celý región strategickou spojnicou a má ambíciu byť alternatívou k v posledných rokoch problematickej cestnej doprave v danom úseku.

Od budúceho roku by navyše v zmysle platnej zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky mal začať v úseku Bratislava – Dunajská Streda  poskytovať svoje služby nový osobný prepravca – spoločnosť RegioJet. Modernizácia sa však určte nerealizuje len preto, aby RegioJet mohol prevádzkovať svoje vlaky. Aj keby sa výluka nerealizovala, podľa vyjadrenia zástupcov RegioJet, by ich spoločnosť bola schopná prevádzkovať svoje vlaky podľa uzatvorenej zmluvy.

Cieľom ŽSR je rovnako v najbližších rokoch modernizovať a rekonštruovať aj ďalšie regionálne trate, ktorých význam sa mení a zásadným spôsobom sa na nich zvyšuje objem prepravovaného tovaru a osôb. 

NÁKLADY  A  DODÁVATELIA
Komplexnú rekonštrukciu traťového úseku ŽSR realizovali z vlastných zdrojov, celkové náklady sú vo výške 10 850 023,04 EUR bez DPH. Pracovalo sa nepretržite, aj počas sobôt a nedieľ.

Rekonštrukcia sa realizovala ako tri samostatné stavby, ktoré na základe výberového konania zrealizovali vybrané firmy:
Železničné stavebníctvo, a. s., Bratislava
TSS Grade, a. s., Trnava
BETAMONT, s. r. o., Zvolen

A/ Zhotoviteľ:  Železničné stavebníctvo, a. s., Bratislava
Finančné náklady:  4 443 699,82 EUR bez DPH

B/Zhotoviteľ:  TSS GRADE, a. s.
Finančné náklady: 3 521 623,22 EUR bez DPH

C/Zhotoviteľ:  BETAMONT, s. r. o.
Finančné náklady: 2 884 700,00 EUR bez DPH

You may also like...