ZSSK: WiFi vo vlakoch a predaj listkov cez mobil

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) vyzýva záujemcov vo veci predloženia návrhov projektového riešenia v oblastiach pre:

 

 

Zabezpečenie prístupu na internet prostredníctvom šírenia WiFi signálu vo vlakoch ZSSK.
Cieľom je definovať organizačné, technické, softwarové a ekonomické riešenie prístupu k internetu prostredníctvom šírenia WiFi signálu cez inštalované prístupové body vo vybraných vozidlách ZSSK, ktoré vysielajú a prijímajú rádiový signál do bezdrôtovej siete so 100 % pokrytím signálu vo vlakoch na trati Bratislava – Zilina – Košice, súčasťou je aj vzdialená správa, monitoring služby a tvorba štatistických zostáv.

Predaj cestovných dokladov ZSSK prostredníctvom mobilných telefónov.
Cieľom je definovať organizačné, technické, softwarové a ekonomické riešenie úhrady cestovného v železničnej osobnej doprave pomocou mobilného telefónu.

Návrh predpokladá úhradu cestovného prostredníctvom mobilných telefónov všetkých typov v segmente vnútroštátnej regionálnej dopravy a vybraných destináciách (s postupným rozširovaním) v segmente vnútroštátnej diaľkovej dopravy. Rovnaké podmienky pre všetkých užívateľov a operátorov v SR a možnosťou využitia vo všetkých dostupných sieťach nepretržite 24 hodín, súčasťou je aj monitoring služby a tvorba štatistických zostáv.

     

    You may also like...