Vlak a Lidl – sieťový listok za 5,99 €

 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) v spolupráci so spoločnosťou Lidl Slovenská republika v.o.s. (LIDL) pripravila spoločnú ponuku VLAK A LIDL.

 • Cestovný lístok VLAK A LIDL za fantastickú cenu 5,99 EUR na neobmedzené cestovanie vlakom 5. júla 2011 po celej Slovenskej republike.
 • Cestovný lístok VLAK A LIDL je možné zakúpiť výhradne v predajniach LIDL na území Slovenskej republiky v termíne od 13. júna 2011 do 4. júla 2011 *

* – spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo predaj ukončiť, či zmeniť jeho podmienky.

Podmienky ponuky:

 1. VLAK A LIDL je jednodňový neprenosný sieťový cestovný lístok pre jednu osobu platný v 2. vozňovej triede na neobmedzený počet ciest a prestupov pre všetky vekové kategórie cestujúcich vo všetkých vlakoch osobnej dopravy na tratiach ŽSR, TEŽ, OŽ a TREŽ.
 2. Cestovný lístok VLAK A LIDL je platný 5. júla 2011 od 00.00 do 24.00 hodiny.
 3. Cestujúci je povinný na cestovnom lístku uviesť svoje meno, priezvisko a čas nástupu.
 4. Cestujúci je povinný prvú cestu nastúpiť najneskôr do 12.00 hodiny, v opačnom prípade sa cestovný lístok považuje za neplatný.
 5. Cestujúci sám zodpovedá za to, aby cestovný lístok bol označený vlakovým personálom najneskôr vo vlaku, ktorý z jeho prvej nástupnej stanice odchádza podľa cestovného poriadku najneskôr o 12.00 hodine.
 6. Doplatok do 1. vozňovej triedy je možné dokúpiť na konkrétny úsek cesty.
 7. Miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, príplatky na SC, EC a IC vlaky sa platia v plnej výške.
 8. Cestujúci nad 15 rokov sú povinní preukázať svoju totožnosť preukazom totožnosti, deti do 15 rokov akýmkoľvek preukazom s aktuálnou fotografiou, menom a priezviskom.
 9. Skracovať a inak znehodnocovať pokladničný doklad je zakázané.
 10. V prípade, že zo strany cestujúceho nebudú dodržané podmienky, cestovný lístok sa neuzná a cestujúci zaplatí cestovné v zmysle Prepravného poriadku ZSSK.
 11. Nepoužité cestovné lístky VLAK A LIDL nie je možné vrátiť.

Podrobnejšie informácie vám poskytneme v našich pokladniciach, informačných kanceláriách, zákazníckych centrách alebo v Kontaktnom centre na telefónnom čísle 18 188.

Naše tipy na cestu!

 • Bratislava hl.st. – Štrbské Pleso: obyčajný obojsmerný cestovný lístok 28,60 EUR (ušetríte 22,61 EUR), cesta trvá 4 hod 28 min.
 • Košice – Bratislava hl.st: obyčajný obojsmerný cestovný lístok 34,36 EUR (ušetríte 28,37 EUR), cesta trvá 5 hod. 15 min.
 • Žilina – Poprad Tatry: obyčajný obojsmerný cestovný lístok 13,28 EUR (ušetríte 7,29 EUR), cesta trvá 1 hod. 52 min.
 • Humenné – Zvolen os. st: obyčajný obojsmerný cestovný lístok 26,68 EUR (ušetríte 20,69 EUR), cesta trvá 6 hod. 3 min.
 • Prešov – Banská Bystrica: obyčajný obojsmerný cestovný lístok 19,36 EUR (ušetríte 13,37 EUR), cesta trvá 4 hod. 10 min.
 • Piešťany – Liptovský Mikuláš: obyčajný obojsmerný cestovný lístok 17,80 EUR (ušetríte 11,81 EUR), cesta trvá 3 hod. 7 min.

TIP: ZSSK pre veľký záujem o akciu Vlak a Lidl posilní vlaky

You may also like...