Vlakom na Mariánskú púť 2012 do Levoče

Starobylé mesto Levoča ležiace na východe regiónu Spiš je kultúrno-historickým pokladom medzi slovenskými mestami s množstvom stavebných pamiatok viažucich sa k slávnym dejinám mesta.

Patrí medzi turistami najnavštevovanejšie slovenské mestá vďaka svojej bohatej minulosti.

Vysoko nad mestom sa týči Mariánska hora (781 m). Každoročne sa na začiatku júla Levoča stáva miestom najväčšieho stretnutia pútnikov na Slovensku. Desaťtisíce veriacich v dlhých zástupoch vystupujú na horu, aby spoločne vzdali vďaku Panne Márii na bohoslužbách v neogotickom Kostole Navštívenia Panny Márie zo začiatku 20. storočia.

Najväčšia púť bola za prítomnosti Svätého Otca Jána Pavla II. 3. júla 1995, kedy sa spolu s ním okolo Matky Božej vinulo vyše 650 000 pútnikov. Návšteva Svätého Otca v Levoči dala podnet na hlbšie skúmanie najmä najnovšej histórie tohto pútnického miesta, aby sa vyzdvihla jeho zásluha a veľkosť v náboženskom povedomí Slovákov.

Program púte

Sobota 7. júla 2012
09.00 – FATIMSKÁ SOBOTA, vedie Amantius AKIMJAK
10.00 – sv. omša, celebruje Amantius AKIMJAK
17.00 – OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. František DLUGOŠ
18.30 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. František RÁBEK, ordinár ozbrojených síl a zborov SR
20.00 – sv. liturgia východného obradu – o. Michal ONDERKO, protosynkel Prešovskej archieparchie
21.30 – NA LEVOČSKEJ HURE – mariánske vyznania a piesne skupiny Kandráčovcov a speváckeho zboru sv. Cecílie z Košíc

Nedeľa 8. júla 2012
Polnočná sv. omša za účasti mladých s eucharistickou poklonou a procesiou, celebruje Stanislav MISÁL, kazateľ Vladimír DZURENDA

01.30 – modlitba sv. ruženca, vedie Marián HLAVATÝ
02.30 – sv. omša, celebruje Dušan SEMAN, kazateľ Ľuboš ŠIPOŠ
04.00 – pobožnosť Krížovej cesty, vedie J. E. Mons. Andrej IMRICH
05.30 – sv. omša, celebruje Jozef PALENČÁR, kazateľ Jozef BENKO
07.00 – sv. liturgia východného obradu o. Miroslav BARTOŠ
08.30 – PRINIESLI NÁM SVETLO VIERY, hudobno−slovné pásmo
10.00 – SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje J.E. Mons. Štefan SEČKA, spišský diecézny biskup

Železničná spoločnosť Slovensko  zavádza na trati Spišská Nová Ves – Levoča v dňoch 7. a  8. júla 2012 mimoriadne vlaky osobnej dopravy.

Marianska put 2012 - Levoca

You may also like...