Vlakom na Národné dni kariéry 2012

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. ponúka výraznú zľavu na cestovnom pre účastníkov veľtrhu pracovných príležitostí Národné dni kariéry 2012, ktorý sa uskutoční 8. – 9. marca v Bratislave a 22. marca v Košiciach.


Každý, kto si zakúpi celý alebo polovičný cestovný lístok „Vlakom na Národné dni kariéry“ z ktorejkoľvek železničnej stanice do všetkých staníc v rámci Bratislavy alebo Košíc, môže na tento lístok cestovať bezplatne aj späť. Podmienkou je označenie lístka pečiatkou organizátora potvrdzujúcou účasť na veľtrhu.

Zľava platí v rámci vnútroštátnej prepravy v 2. vozňovej triede vlakov všetkých kategórií, okrem IC vlakov. V prípade záujmu si miestenky, lôžkové a ležadlové lístky platia účastníci podujatia v plnej výške.

Prepravné podmienky Bratislava:
1.  Zo staníc ZSSK do  ktorejkoľvek stanice v rámci Bratislavy si cestujúci zakúpi jednosmerný cestovný lístok na 2. vozňovú triedu.
Ponuka je určená pre nasledujúce typy cestovného:
• „NDK obyčajný“ – podľa Cenníka č. 1, stĺpec A
• „NDK polovičný“ – podľa Cenníka  č. 1, stĺpec B (pre držiteľov žiackych preukazov platných podľa PP ZSSK na jednorazové cestovné a preukazov ŤZP, ŤZP-S; ponuka nie je určená pre deti do 15 rokov) podľa podmienok stanovených v PP ZSSK.
2.  Zľavnené cestovné sa prizná len v rámci vnútroštátnej prepravy.
3.  Zľava platí vo všetkých vlakoch osobnej dopravy,  okrem IC vlakov, v 2. vozňovej triede (podľa zakúpeného cestovného lístka).
4.  Dátum začiatku platnosti jednosmerného cestovného lístka do Bratislavy (do všetkých staníc v rámci Bratislavy) je 07.03.2012 alebo 08.03.2012 alebo 09.03.2012.
5.  Začiatok predpredaja je 15.02.2012.
6.  Predaj cestovných lístkov sa ukončí 09.03.2012.
7.  Cestovný lístok na cestu späť bude platiť odchylne od PP ZSSK – do 10.03.2012 do 24.00 hod.
8.  Poznámka na vydanom cestovnom doklade: VLAKOM NA NÁRODNÉ DNI KARIÉRY. Cestovný lístok platí aj na cestu späť do 10.3.2012 24.00 len po označení
organizátorom NDK.
9.  Doplatok do 1. vozňovej triedy a dokúpenie príplatku na vyšší druh vlaku (okrem
IC) k zakúpenému cestovnému dokladu je možný – podľa PP ZSSK.
10.  Zo a do staníc na tratiach TEŽ a OŽ budú cestujúci vypravení príslušným zľavneným jednorazovým cestovným. Pri kombinácii dopravných systémov sa cestovné bude lomiť.
11.  Cestujúci si k zakúpenému cestovnému lístku podľa bodu 1 môže zakúpiť miestenku, lôžkový/ležadlový lístok na cestu do aj z Bratislavy.
12.  Cestovný lístok na cestu späť bude cestujúcemu platiť len po označení pečiatkou organizátora NDK.
13.  Ak cestujúci pri ceste späť nepredloží cestovný lístok označený organizátorom NDK, cestovný lístok na cestu späť sa mu neuzná a cestujúci bude vo vlaku vypravený za nové  zľavnené cestovné podľa  zľavy, na ktorú má nárok alebo plným cestovným podľa Cenníka  č. 1 A PP ZSSK, avšak odchylne od PP ZSSK len s prirážkou.
14.  Vo vlaku sa zľavnené cestovné prizná v obsadenom aj neobsadenom tarifnom bode. Na vypravenie vo vlaku sa v plnom rozsahu vzťahujú podmienky PP ZSSK.
15.  Za čiastočne využité cestovné lístky sa náhrada neposkytuje.
16.  Cestovné lístky sa vydávajú len elektronicky. Manuálny výdaj je zakázaný.
17.  Pri výdaji cestovných lístkov za  účelom  účasti na NDK, pokladník upozorní cestujúcich na podmienky priznania zľavneného cestovného na cestu späť.
18.  Ostatné tarifné a prepravné podmienky platia podľa PP ZSSK.

Prepravné podmienky Košice:
1.  Zo staníc ZSSK do  ktorejkoľvek stanice v rámci Košíc si cestujúci zakúpi jednosmerný cestovný lístok na 2. vozňovú triedu: Ponuka je určená pre nasledujúce typy cestovného:
• „NDK obyčajný“ – podľa Cenníka č. 1, stĺpec A
• „NDK polovičný“ – podľa Cenníka  č. 1, stĺpec B (pre držiteľov žiackych preukazov platných podľa PP ZSSK na jednorazové cestovné a preukazov  ŤZP, ŤZP-S; ponuka nie je určená pre deti do 15 rokov) podľa podmienok stanovených v PP ZSSK.
2.  Zľavnené cestovné sa prizná len v rámci vnútroštátnej prepravy.
3.  Zľava platí vo všetkých vlakoch osobnej dopravy, okrem IC vlakov, v 2. vozňovej triede (podľa zakúpeného cestovného lístka).
4.  Dátum začiatku platnosti jednosmerného cestovného lístka do Košíc (do všetkých staníc v rámci Košíc)  je 21.03.2012 alebo 22.03.2012.
5.  Začiatok predpredaja je 15.02.2012.
6.  Predaj cestovných lístkov sa ukončí 22.03.2012.
7.  Cestovný lístok na cestu späť bude platiť odchylne od PP ZSSK – do 23.03.2012 do 24.00 hod.
8.  Poznámka na vydanom cestovnom doklade: VLAKOM NA NÁRODNÉ DNI KARIÉRY. Cestovný lístok platí aj na cestu späť do 23.3.2012 24.00 len po označení organizátorom  NDK.
9.  Doplatok do 1. vozňovej triedy a dokúpenie príplatku na vyšší druh vlaku (okrem IC) k zakúpenému cestovnému dokladu je možný – podľa PP ZSSK.
10.  Zo a do staníc na tratiach TEŽ a OŽ budú cestujúci vypravení príslušným zľavneným jednorazovým cestovným. Pri kombinácii dopravných systémov sa cestovné bude lomiť.
11.  Cestujúci si k zakúpenému cestovnému lístku podľa bodu 1 môže zakúpiť miestenku, lôžkový/ležadlový lístok na cestu do aj z Košíc.
12.  Cestovný lístok na cestu späť bude cestujúcemu platiť len po označení pečiatkou organizátora NDK.
13.  Ak cestujúci pri ceste späť nepredloží cestovný lístok označený organizátorom NDK, cestovný lístok na cestu späť sa mu neuzná a cestujúci bude vo vlaku vypravený za nové  zľavnené cestovné podľa  zľavy, na ktorú má nárok alebo plným cestovným podľa Cenníka č. 1 A PP ZSSK, avšak odchylne od PP ZSSK len s prirážkou.
14.  Vo vlaku sa zľavnené cestovné prizná v obsadenom aj neobsadenom tarifnom bode. Na vypravenie vo vlaku sa v plnom rozsahu vzťahujú podmienky PP ZSSK.
15.  Za čiastočne využité cestovné lístky sa náhrada neposkytuje.
16.  Cestovné lístky sa vydávajú len elektronicky. Manuálny výdaj je zakázaný.
17.  Pri výdaji cestovných lístkov za účelom účasti na NDK, pokladník upozorní cestujúcich na podmienky priznania zľavneného cestovného na cestu späť.
18.  Ostatné tarifné a prepravné podmienky platia podľa PP ZSSK

You may also like...