Vlakom na návštevu múzeí a galérií

Železničná spoločnosť Slovensko spoločne s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom kultúry SR ponúka možnosť využiť jednodňovú ponuku na zvýhodnenú prepravu vlakom (tam a späť) spojenú s návštevou múzeí a galérií patriacich do zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.
Ponuka je v platnosti od 12. do 28. apríla 2012 a využiť ju môžu žiaci základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií v SR v expresných vlakoch (Ex), rýchlikoch (R), zrýchlených vlakoch (Zr) a osobných vlakoch (Os) v 2. triede. Ponuka platí len vo vlakoch ZSSK, nie je ju možné využiť vo vlakoch súkromného dopravcu RegioJet.

Minimálny počet detí v skupine je 10 + 1 dospelý vedúci. Na každú ďalšiu skupinu 10 detí (aj neúplnú) má nárok na prepravu 1 dospelý sprievodca. Cena za prepravu vlakom je 0,15 € na každých 50 km pre každé dieťa (preprava sprievodcov je v cene prepravy detí). Vstupné do múzeí a galérií je individuálne. O jeho výške je potrebné sa informovať v jednotlivých múzeách a galériách. Platnosť spiatočného cestovného dokladu je 1 deň (iba v deň návštevy múzea/galérie).

Ponuku nie je možné využiť v pondelok, piatok a nedeľu.

Ako postupovať v prípade využitia ponuky?

  1. škola kontaktuje múzeum/galériu zo zverejneného zoznamu (zoznam je zverejnený v spodnej časti tejto stránky) a dohodne si termín návštevy,
  2. po potvrdení termínu návštevy múzea/galérie škola vyplní a potvrdí pečiatkou formulár s menným zoznamom žiakov a sprievodcov,
  3. potvrdeným formulárom sa škola preukáže pri nákupe cestovných dokladov a následne pri kontrole cestovných dokladov vo vlaku,
  4. pri návšteve múzea/galérie je škola povinná nechať si formulár potvrdiť pečiatkou, podpisom a dátumom navštíveného múzea/galérie (cestovný lístok na cestu späť bude platný len spolu s formulárom potvrdeným školou a zároveň aj múzeom/galériou).

Čo budte pri ceste vlakom potrebovať?

Pri ceste tam:
cestovné lístky + vyplnený formulár s pečiatkou školy
Pri ceste späť:
cestovné lístky + vyplnený formulár s pečiatkou školy a pečiatkou múzea/galérie.

Upozornenie!

V prípade, ak z jednej školy plánuje cestu viac ako 20 účastníkov tým istým vlakom, z kapacitných dôvodov odporúčame objednať prepravu najneskôr 2 pracovné dni pred plánovanou cestou na adrese muzeum@slovakrail.sk.

Zoznam múzeí a galérií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR vo formáte pdf

Zoznam múzeí a galérií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR vo formáte rtf

Leták – Vlakom do múzeí a galérií 2012

Vlakom do muzea a galerie

You may also like...