Vlakom na Profesia days 2012

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. ponúka pre účastníkov veľtrhu práce „Profesia days 2012“ možnosť cestovať vlakom z veľtrhu bezplatne.

Veľtrh práce sa uskutoční 15. a 16. februára 2012 v Bratislave.

profesia days 2012

Každý, kto si zakúpi celý cestovný lístok „Vlakom na Profesia days“  z ktorejkoľvek železničnej stanice do Bratislavy, môže na tento lístok cestovať späť bezplatne. Podmienkou je označenie lístka pečiatkou organizátora potvrdzujúcou účasť na veľtrhu práce.

Prepravné podmienky:

1. Zo staníc ZSSK do ktorejkoľvek stanice v rámci Bratislavy si cestujúci zakúpi jednosmerný cestovný lístok na 2. vozňovú triedu.
Ponuka je určená pre nasledujúci typ cestovného: „Profesia days“ – podľa Cenníka č. 1, stĺpec A – Obyčajné cestovné na 2. vozňovú triedu
2. Zľavnené cestovné sa prizná len v rámci vnútroštátnej prepravy.
3. Zľava platí vo všetkých vlakoch osobnej dopravy, okrem IC vlakov, v 2. vozňovej triede (podľa zakúpeného cestovného lístka).
4. Dátum začiatku platnosti jednosmerného cestovného lístka do Bratislavy (do všetkých staníc v rámci Bratislavy) je 14.02.2012 alebo 15.02.2012 alebo 16.02.2012.
5. Začiatok predpredaja je 06.02.2012.
6. Predaj cestovných lístkov sa ukončí 16.02.2012.
7. Cestovný lístok na cestu späť bude platiť odchylne od PP ZSSK – do 17.02.2012 do 24.00 hod.
8. Poznámka na vydanom cestovnom doklade: VLAKOM NA PROFESIA DAYS. Cestovný lístok platí aj na cestu späť do 17.2.2012 24.00 len po označení organizátorom Profesia days.
9. Doplatok do 1. vozňovej triedy a dokúpenie príplatku na vyšší druh vlaku (okrem IC) k zakúpenému cestovnému dokladu je možný – podľa PP ZSSK.
10. Zo a do staníc na tratiach TEŽ a OŽ budú cestujúci vypravení príslušným zľavneným jednorazovým cestovným. Pri kombinácii dopravných systémov sa cestovné bude lomiť.
11. Cestujúci si k zakúpenému cestovnému lístku podľa bodu 1 môže zakúpiť miestenku, lôžkový/ležadlový lístok na cestu do aj z Bratislavy.
12. Cestovný lístok na cestu späť bude cestujúcemu platiť len po označení pečiatkou organizátora Profesia days.
13. Ak cestujúci pri ceste späť nepredloží cestovný lístok označený organizátorom Profesia days, cestovný lístok na cestu späť sa mu neuzná a cestujúci bude vo vlaku vypravený za nové zľavnené cestovné podľa zľavy, na ktorú má nárok alebo plným cestovným podľa Cenníka č. 1 A PP ZSSK, avšak odchylne od PP ZSSK len s prirážkou.
14. Vo vlaku sa zľavnené cestovné prizná v obsadenom aj neobsadenom tarifnom bode. Na vypravenie vo vlaku sa v plnom rozsahu vzťahujú podmienky PP ZSSK.
15. Za čiastočne využité cestovné lístky sa náhrada neposkytuje.
16. Cestovné lístky sa vydávajú len elektronicky. Manuálny výdaj je zakázaný.
17. Pri výdaji cestovných lístkov za účelom účasti na Profesia days, pokladník upozorní cestujúcich na podmienky priznania zľavneného cestovného na cestu späť.
18. Ostatné tarifné a prepravné podmienky platia podľa PP ZSSK.

You may also like...