Výluka na ČD v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje, že v dňoch 18. júla až 22. júla 2011 od 8.00 h do 20.00 h budú na Českých dráhach (ČD) výluky v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca. V čase výluk platí výlukový cestovný poriadok a tieto opatrenia:

Opatrenia v diaľkovej doprave

 • vlaky EN 444/445 SLOVAKIA, R 442/443 ŠÍRAVA, R 441/440 EXCELSIOR a Ex 148/149 JAN PERNER prejdú bez obmedzenia v čase mimo výluku,
 • denné vlaky Ex 141, 143, 145, 231, 241 a 147, v opačnom smere Ex 146, 240, 230, 144, 142 a 140 budú vedené v úseku Návsí – Čadca náhradnou autobusovou dopravou, medzi stanicami Čadca a Žilina, resp. Zvolen budú vlaky vedené náhradnou súpravou, u vlakov Ex 140 a 141 v úseku Praha hl.n. – Návsí a opačne, u Ex 230 a 231 v úseku Ostrava hl.n. – Návsí (Nawsie) a opačne nebude dodržané pravidelné radenie vlakov, všetky vlaky môžu byť za miestom výluky cca 10 minút zmeškané,
 • vlak Ex 146 dňa 18. júla 2011 (prvý deň výluk) prejde ešte pred začiatkom výluky, vlak Ex 147 dňa 22. júla 2011 (posledný deň výluk) prejde po skôr ukončenej výluke,
 • pri vlaku Ex 241, dňa 17. júla 2011, v ŽST Čadca bude mimoriadny prestup cestujúcich do náhradnej súpravy,
 • pri vlaku Ex 240, dňa 23 júla 2011, v ŽST Čadca bude mimoriadny prestup cestujúcich do kmeňovej súpravy,
 • doprava imobilných cestujúcich a cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami, cestovných batožín a bicyklov v úschovni nie je povolená: vo vlakoch 140, 142, 143, 144, 145, 147 (okrem 22. júla), 230 231 na trati Žilina – Čadca a vo vlakoch 240 (vrátane 23. júla) a 241 (vrátane 17. júla), na trati Čadca – Zvolen os.st.,
 • miestenkové vozne a vozeň 1. triedy nie sú radené: vo vlakoch 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (okrem 18. júla), 147 (okrem 22. júla), 230 a 231 na trati Čadca – Žilina a vo vlakoch 240 (vrátane 23. júla) a 241 (vrátane 17. júla) na trati Čadca – Zvolen os.st.

Opatrenia v regionálnej doprave

V regionálnej doprave budú všetky vlaky v čase výluky 8. 00 h. až 20.00 h nahradené náhradnou autobusovou dopravou, ktorá bude vedená v dvoch odlišných linkách:

 • linka Z (zastávková) vedená zo stanice Mosty u Jablunkova cez zastávky Mosty u Jablunkova zastávka a Svrčinovec zastávka do stanice Čadca a opačne, táto linka bude vedená zo stanice Čadca v skoršej časovej polohe ako je odchod vlaku, naopak bude do stanice Čadca prichádzať neskôr podľa výlukového cestovného poriadku
 • linka R (rýchla) vedená zo stanice Návsí (Nawsie) do stanice Čadca a opačne, cestujúci do zastávok Mosty u Jablunkova zastávka, Mosty u Jablunkova a Bocanovice môžu túto linku využiť do stanice Návsí (Nawsie) a odtiaľ pokračovať vlakom v smere Mosty u Jablunkova bez doplatku rozdielu cestovného
 • osobné vlaky v úseku Bohumín – Mosty u Jablunkova sú vedené podľa pravidelného cestovného poriadku bez obmedzenia
 • u vlaku Os 2905 a v sobotu u vlaku Os 2916 bude v stanici Návsí (Nawsie) mimoriadny prestup do náhradnej súpravy, vlak Os 2916 bude v pracovné dni a sviatok i napriek ukončeniu výluky nahradený v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova resp. Návsí (Nawsie)

Umiestnenie zastávok náhradnej dopravy

Návsí (Nawsie) v smere Čadca – na autobusovej stanici u obecného úradu,
Mosty u Jablunkova – pred staničnou budovou
Mosty u Jablunkova zastávka – na zastávke linkových autobusov „U Jakuba“
Svrčinovec zastávka – na zastávke linkových autobusov „Svrčinovec, žel.zast.”
Čadca – pred staničnou budovou

You may also like...