Výluka na trati Varín – Vrútky

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že v priebehu augusta dôjde k meškaniu viacerých vlakov, nakoľko  na trati Varín – Vrútky budú prebiehať výluky z dôvodu opravy železničného mostu cez rieku Váh.

V dňoch 9., 10. a 27. augusta 2012 výluky od  8.20 h – 14.40 h
Na trati Vrútky – Varín:

 • vlak R 602 bude zmeškaný cca 8 min,
 • vlak Zr 1840 bude zmeškaný cca 17 min,
 • vlak R 604 bude zmeškaný cca 8 min,
 • vlak IC 505 bude zmeškaný cca 4 min,
 • vlak R 605 bude zmeškaný cca 2 min,
 • vlak R 606 bude zmeškaný cca 10 min,
 • vlak Zr 1843 bude zmeškaný cca 12 min.

V železničnej stanici Žilina vlak R 602 nečaká vlak Zr 1840.
Cestujúci z vlaku Zr 1840, ktorí cestujú v smere Bratislava, v železničnej stanici Vrútky si prestúpia na vlak R 602 (v  žst. Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Zr 1840 a R 602).

V dňoch 13. – 15.  a  20. – 24. augusta 2012 nepretržité výluky.
Na trati Vrútky – Varín:

 • vlak Os 7501 bude zmeškaný cca 13 min,
 • vlak Os 7835 bude zmeškaný cca 12 min,
 • vlak Os 7834 bude zmeškaný cca 11 min,
 • vlak R 441 bude zmeškaný cca 14 min,
 • vlak Os 7861 bude zmeškaný cca 10 min,
 • vlak IC 502 bude zmeškaný cca 4 min,
 • vlak Os 7836 bude zmeškaný cca 19 min,
 • vlak Os 7839 bude zmeškaný cca 15 min,
 • vlak R 602 bude zmeškaný cca 8 min,
 • vlak Zr 1840 bude zmeškaný cca 17 min,
 • vlak R 604 bude zmeškaný cca 8 min,
 • vlak IC 505 bude zmeškaný cca 4 min,
 • vlak R 605 bude zmeškaný cca 2 min,
 • vlak R 606 bude zmeškaný cca 10 min,
 • vlak Zr 1843 bude zmeškaný cca 12 min,
 • vlak R 607 bude zmeškaný cca 22 min,
 • vlak Zr 1842 bude zmeškaný cca 9 min,
 • vlak Os 7847 bude zmeškaný cca 7 min,
 • vlak IC 504 bude zmeškaný cca 9 min,
 • vlak Os 7806 bude zmeškaný cca 30 min,
 • vlak R 610 bude zmeškaný cca 11 min,
 • vlak Zr 1844 bude zmeškaný cca 20 min,
 • vlak Os 7848 bude zmeškaný cca 12 min,
 • vlak Os 7849 bude zmeškaný cca 17 min,
 • vlak Os 7851 bude zmeškaný cca 11 min,
 • vlak R 612 bude zmeškaný cca 18 min,
 • vlak IC 500 bude zmeškaný cca 4 min,
 • vlak R 440 bude zmeškaný cca 7 min.

V  železničnej stanici  Vrútky mimoriadne zastavia dva IC vlaky:

 • vlak IC 502 z dôvodu uprednostnenia vlaku IC 501 a následného prestupu cestujúcich z vlaku Os 7836,
 • vlak IC 504 z dôvodu uprednostnenia vlakov IC 511 a Zr 1861 a následného prestupu cestujúcich z vlaku Os 7806.

Z železničnej stanice Žilina bude vypravený vlak Ex 221 zmeškaný, cca o 16.50 h (zmeškaný 8 min), za  vlakom R 609.

V železničnej stanici Žilina:

 • vlak R 602 nečaká vlak Zr 1840,
 • vlak R 608 nečaká vlak Zr 1842,
 • vlak R 610 nečaká vlak Zr 1844.

Ostatné opatrenia:

 • Cestujúci z vlaku Zr 1840, ktorí cestujú v smere Bratislava, v žst. Vrútky si prestúpia na vlak  R 602 (v žst. Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Zr 1840 a R 602).
 • Cestujúci z vlaku Zr 1842, ktorí cestujú v smere Bratislava, v žst. Vrútky si prestúpia na vlak  R 608 (v žst. Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Zr 1842 a R 608).
 • Cestujúci z vlaku Zr 1844, ktorí cestujú v smere Bratislava, v žst. Vrútky si prestúpia na vlak  R 610 (v  žst.  Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Zr 1844 a R 610).
 • Cestujúci z vlaku Os 7806, ktorí cestujú zo Žiliny vlakom IC 504 v smere Bratislava, v žst.  Vrútky si prestúpia na vlak IC 504 (v žst. Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Os 7806 a IC 504); cestujúcich s cestovným lístkom na vlak IC 504 budú na trati Vrútky – Žilina prepravení bez nároku na miesto.
 • Cestujúci z vlaku Os 7836, ktorí cestujú z žst. Žilina vlakom IC 502 v smere Bratislava, v žst. Vrútky si prestúpia na vlak IC 502 (v žst. Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Os 7836 a IC 502); cestujúcich s cestovným lístkom na vlak IC 502 budú na trati Vrútky – Žilina prepravení bez nároku na miesto. Na Železničnej zastávke Strečno sa vystupuje a nastupuje z / do  osobných vlakov smeru Žilina – Košice na opačnej strane.

You may also like...