Výluky na bratislavskej hlavnej stanici pokračujú aj v novembri

Železničná spoločnosť Slovensko informuje o pokračovaní výluk na železničnej stanici Bratislava hlavná stanica v mesiaci november 2012 z dôvodu rekonštrukcie trolejového vedenia. Počas konania výluk v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica budú prípojné vlaky, v zmysle čakacích časov, čakať len v prípade priaznivej prevádzkovej situácie.

Bratislava HLrekonstrukcia

Všeobecné opatrenia v dňoch  27. 9. – 8. 12. 2012:

  • vlaky Zr 1870, Zr 1871, Zr 1872, Zr 1873, Zr 1874 a Zr 1875 budú odrieknuté na trati Bratislava hl. st. – Malacky a opačne,
  • vlak Os 2308 bude odrieknutý na trati Bratislava hl. st. – Zohor.

V dňoch 27. a 28. 11. 2012: 

  • na železničnej zastávke Bratislava – Železná studienka sa nastupuje a vystupuje do / z vlakov osobnej dopravy smeru Kúty – Bratislava na opačnej strane.
    Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy v žst.  Bratislava hl. st.: REX 2511 + 6 minút, REX 2515 + 6 minút, Os 2014 + 9 minút, REX 2519 + 6 minút, Os 2072 + 7 minút, REX 2523 + 6 minút.

V dňoch 29. a 30. 11. 2012: 

  • na železničnej zastávke Bratislava – Železná studienka sa nastupuje a vystupuje do / z vlakov osobnej dopravy smeru Bratislava – Kúty na opačnej strane.
    Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy v žst. Bratislava hl. st.:
    REX 2511 + 6 minút, REX 2515 + 6 minút, Os 2014 + 9 minút, REX 2519 + 6 minút, Os 2072 + 7 minút, REX 2523 + 6 minút.

Počas ďalších dní výluky nie sú obmedzenia v osobnej železničnej doprave.

You may also like...