Zmluva na intermodálny terminál v Žiline je podpísaná

Železnice Slovenskej republiky a konzorcium firiem „Združenie TIP Žilina 2011“ za účasti ministra dopravy Jána Figeľa podpísali zmluvu na doprojektovanie a výstavbu terminálu intermodálnej prepravy v Žiline. Projekt terminálu, ktorý bude slúžiť na podporu kombinovanej dopravy po železnici a ceste, je spolufinancovaný z eurofondov (Operačný program Doprava).

Združenie TIP Žilina 2011 tvorí vedúci člen združenia OHL ŽS, a.s., a spoločnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o. a CONSTRUCTION Consulting & Services, a.s. Terminál intermodálnej prepravy pre žilinský a severnú časť trenčianského kraja naprojektujú a postavia podľa tzv. žltej knihy FIDIC (naprojektuj a postav, výrazne obmedzená možnosť dodatkov) za vyše 18 miliónov eur. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyše 38 miliónov eur, úspora vo verejnom obstarávaní teda predstavuje 47 percent. Lehota realizácie diela je 1066 dní s termínom začatia 1.februára 2012 (termín ukončenia 2.januára 2015). V rámci tejto lehoty je zhotoviteľ povinný vypracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie pre terminál a samotný terminál vystavať.

„Intermodálna preprava je trendom 21.storočia. Jej hlavným prínosom je odľahčenie ciest a podpora železničnej prepravy, ktorá je ekologickejšia. Viaceré druhy dopravy sa dajú kombinovať, musí to však byť efektívne. Na výmenu tovaru medzi výrobcami, obchodníkmi a spotrebiteľmi slúžia práve takéto terminály, ktorú budú postupne pribúdať. V tomto programovom období plánujeme okrem žilinského terminálu postaviť ešte terminály v Bratislave, Košiciach a Leopoldove“, uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.

Intermodálna preprava je spôsob prepravy, pri ktorom sa jedna intermodálna prepravná jednotka (kontajner, výmenná nadstavba alebo sedlový náves) prepravuje po ceste aj po železnici (resp. aj po vode). Tovar sa naloží napr. do kontajnera u odosielateľa, po ceste sa dopraví do terminálu, kde sa preloží na železnicu alebo na loď. Železnicou je kontajner dopravený do ďalšieho terminálu v blízkosti miesta vykládky, zase sa preloží zo železnice na kamión a po ceste sa dopraví až do cieľového miesta vykládky, kde sa tovar vyloží z toho istého kontajneru, do ktorého bol na začiatku naložený.

Žilinský terminál bude situovaný v susedstve zriaďovacej stanice pri Tepličke nad Váhom. V rámci prvej etapy výstavby je plánovaná výstavba dvoch koľají, ktoré budú obsluhované dvoma portálovými koľajovými žeriavmi s nosnosťou 45 ton. Tie budú prekladať kontajnery medzi dopravnými prostriedkami navzájom (vlak/vlak, vlak/nákladný automobil) alebo z dopravných prostriedkov na skladovú plochu a opačne.

Po uvedení do prevádzky bude v termináli sústredená prekládka intermodálnych prepravných jednotiek pre všetky veľké podniky v regióne. Najväčšími zákazníkmi by mali byť automobilky a strojárske podniky Kia Motors Slovakia, s.r.o., Mobis Slovakia, s.r.o., Johnson Controls Slovakia, s.r.o., ZTS Martin, a.s. a po dobudovaní diaľnice D3 na hranicu ČR aj strojárske podniky v ostravskej priemyselnej aglomerácii.

You may also like...