ZSSK je na facebooku

Počnúc dnešným dňom je na sociálnej sieti facebook verejnosti k dispozícii oficiálna zákaznícka stránka Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). 

Adresu  http://www.facebook.com/ZSSK.fun.page  je ZSSK  pripravená využívať ako aktívnu komunikačnú platformu  na zlepšovanie osobnej železničnej dopravy na Slovensku.

You may also like...