ŠTREKA.net Blog

Bratislava HLrekonstrukcia

Aj v septembri výluky na Bratislavskej hlavnej stanici

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že počas septembra 2012 budú  výluky v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica z dôvodu pokračovania rekonštrukcie trolejového vedenia. 

Deň bez sprievodcov na Čiernohronskej železnici

Organizátori podujatia si Vás srdečne dovoľujú pozvať dňa 25. augusta 2012 na Čiernohronskú železnicu, ktorá sa bude konať pod heslom „Aj sprievodcovia potrebujú vypustiť paru!“.